wz

Melodie pro Nokie

V tomto odkaze najdete nějaké melodie,které jsem našel na internetu,je to pro Nokie 3210,3310 a podobné.Melodie jsou seřazeny podle názvu skupiny a proto pro rychlejší orientaci používejte následující menu.

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z

A

Abba: Mamma Mia (Tempo=40)
32f2 32#d2 32f2 8#d2 32#d2 32#d2 32f2 32g2 32f2 16.#d2 32- 16f2 8#d2 16#g2 32#g2 32#g2 32#g2 16g2 16.#d2 32- 8#a2 32#a2 32#a2 16#a2 16f2 16g2 8#g2 16g2 16g2 32g2 16g2 16d2 16#d2 8f2 16f2 8#d2 16#g2 32#g2 32#g2 32#g2 32g2 32#d2 32f2 16#d2
Abba: Money Money Money v1.0 (Tempo=112)
8e3 8e3 8e3 8e3 8e3 8e3 16e2 16a2 16c3 16e3 8#d3 8#d3 8#d3 8#d3 8#d3 8#d3 16f2 16a2 16c3 16#d3 4d3 8c3 8a2 8c3 4c3 2a2 32a2 32c3 32e3 8a3
Abba: Money Money Money v2.0 (Tempo=200)
4a1 8b1 4c2 8a1 4b1 4c2 4- 4c2 8a1 4b1 4c2 4- 4b1 8a1 4c2 4.c2 16- 1a1
Adams Family v1.0 (Tempo=70)
8#f1 16#f1 16#f1 16#f1 8b1 32#d2 8b1 32#g1 8e1 8#c2 32a1 8#a1 32#c2 8#a1 32#f1 8#d1 8b1 32#f1 8b1 32#d2 8b1 32#g1 8e1 8#c2 32b1 8#a1 32#f1 8#g1 32#a1 4b1 32#f1 8b1 32#d2 8b1 32#g1 8e1 8#c2 32a1 8#a1 32#c2 8#a1 32#f1 8#d1 8b1 32#f1 8b1 32#d2 8b1 32#g1 8e1
Adams Family v2.0 (Tempo=160)
8c2 4f2 8a2 4f2 8c2 4b1 2g2 8f2 4e2 8g2 4e2 8e1 4a1 2f2 8c2 4f2 8a2 4f2 8c2 4b1 2g2 8f2 4e2 8c2 4d2 8e2 1f2 8c2 8d2 8e2 8f2 1- 8d2 8e2 8#f2 8g2 1- 8d2 8e2 8#f2 8g2 4- 8d2 8e2 8#f2 8g2 4- 4c2 8e2 1f2
Aerosmith: I Don't Wanna Miss A Thing (Tempo=125)
2- 16a1 16- 16a1 16- 8a1 16- 4a2 16g2 16- 2g2 16- 4- 8- 16g2 16- 16g2 16- 16g2 8g2 16- 4c2 16a#1 16- 4a2 8g2 4f2 4g2 8d2 8f2 16- 16f2 16- 16c2 8c2 16- 4a2 8g2 16f2 16- 8f2 16- 16c2 16- 4g2 4f2
Aha: Take on me (Tempo=100)
8- 16#a1 16#a1 16#a1 8#f1 8#d1 8#g1 8#g1 16#g1 16c2 16c2 16#c2 16#d2 16#c2 16#c2 16#c2 8#g1 8#f1 8#a1 8#a1 16#a1 16#g1 16#g1 16#a1 16#g1 16#a1 16#a1 16#a1 8#f1 8#d1 8#g1 8#g1 16#g1 16c2 16c2 16#c2 16#d2 16#c2 16#c2 16#c2 8#g1 8#f1 8#a1 8#a1
Airwolf (Tempo=100)
4e1 16a1 16b1 16d2 4e2 16g2 16#f2 16d2 4e2 16g2 16#f2 16d2 4e2 8d2 16#f2 4b1 4a1 8g1 16a1 8#f1 16d1 4g1 16c2 16d2 16f2 4g2 16c2 16b2 16f2 4g2 16c2 16b2 16f2 4g2 8f2 16a2 4d2 4c2 8b1 16d2 8a1 16f1 4g1 16c2 16d2 16f2 4g2 16c2 16b2 16f2

Aleš Brychta: Dívka s perlami ve vlasech (Tempo=80)

8e2 8#f2 8g2 8e2 8g2 16#f2 16e2 8#f2 8d2 8e2 8b1 8c2 8a1 8b1 16g1 16#f1 8g1 8e1 4b1 4b1 8b1 16a1 16g1 4a1 8e1 8a1 8a1 8a1 16a1 8g1 16#f1 8g1 16a1 4b1 4b1 8b1 16a1 16g1 4a1 8e1 8a1 8a1 8g1 8e1
Ann Lee: Two Times (Tempo=63)
8#a1 16#a1 16#c2 16#a1 16#c2 8#a1 8#a1 16#a1 16b1 16#a1 16b1 8#a1 8#a1 16#a1 16#c2 16#a1 16#c2 8#a1 8#a1 16#a1 16b1 16#a1 16b1 8#a1 8#a1 16#a1 16#c2 16#a1 16#c2 8#a1 8#a1 16#a1 16b1 16#a1 16b1 8#a1 8#a1 16#a1 16#c2 16#a1 16#c2 8#a1 8#a1 16#a1 16b1 16#a1 16b1 8#a1 8#a1 16#a1
Aqua: Barbie Girl (Tempo=125)
8#g2 8e2 8#g2 8#c3 4a2 4- 8#f2 8#d2 8#f2 8b2 4#g2 8#f2 8e2 4- 8e2 8#c2 4#f2 4#c2 4- 8#f2 8e2 4#g2 4#f2
Aqua: Lollipop (Tempo=140)
8#d1 8c2 8f1 8c2 8f1 8c2 8f1 8#d2 8f1 8#c2 8#a1 8#c2 8#a1 8#c2 8#g1 16#c2 16#d2 16e2 16f2 8c2 8f1 8c2 8f1 8c2 8f1 8#d2 8f1 8#c2 8#a1 8#c2 8#a1 8#c2 8#g1 8#a1 8f1 8c2 8f1 8c2 8f1 8c2 8f1 8#d2 8f1 8#c2 8#a1 8#c2 8#a1 8#c2 8#g1 16#c2
Ať žijí duchové
8c2 8c2 8c2 8a1 4c2 8d2 4c2 8c2 8c2 8a1 4c2 8d2 4g1 8g1 8g1 8f1 8g1 8a1 4f1 8f1 8f1 8d1 8f1 4-
Atomic Kitten: The Tide Is High (Tempo=100)
8g1, 4c2, 8c2, 8a1, 4c2, 8c2, 8c2, 4.a1, 8c2, 2b1, 4c2, 8c2, 8a1, 4c2, 4c2, 4.a1, 8c2, 2b1, 4g2, 8e2, 8d2, 16c2, 16d2, 4.e2, 8.f2, 8d2, 16c2, 8b1, 8c2, 16d2, 8d2, 2e2, 8.g2, 16g2, 8.f2, 16e2, 16f2, 4.g2
A-Team (Tempo=100)
1d2 4d2 4e2 2#f2 1g2 4a2 4a1 4d2 4#c2 8#f2 8#f2 8e2 4#f2 4e2 4#f2 4e2 8e2 4b2 4a2 8#f2 8#f2 8e2 4#f2 4e2 4d2 4d2 8e2 2e2 8#f2 8#f2 8e2 4#f2 4e2 4#f2 4e2 8e2 4b2 4a2 8#f2 8#f2 8e2 4#f2 4e2 4d2 4d2 8e2 2e2
Auld Lang Syne (Tempo=100)
4g1 4.c2 8c2 4c2 4e2 4.d2 8c2 4d2 8e2 8d2 4.c2 8c2 4e2 4g2 2.a2 4a2 4.g2 8e2 4e2 4c2 4.d2 8c2 4d2 8e2 8d2 4.c2 8a1 4a1 4g1 2c2
Austin Powers (Tempo=100)
4b1 8#c2 4#c2 4e2 8#c2 8#f2 4e2 4#c2 4e2 8g2 8e2 8a2 8g2 8e2 4e2 8e2 8e2 8b1 4d2 8e2 8b1 4d2 8e2 8b1 4d2 8e2 4d2 8e2 8e2 8d2 8e2 8g2 8a2 8g2 4b2 4b2 8d2 4b2 8d2 8e2 8e2 8e2 8d2 8b2 8a2 8g2 8d2 8e2 8b1 8d2
Avril Lavigne: Sk8ter Boi (Tempo=160)
8a1, 8a1, 8a1, 8#a1, 8a1, 4f1, 8-, 8a1, 8a1, 8a1, 8a1, 8#a1, 8a1, 4f1, 8-, 8f1, 8f1, 8f1, 4e1, 4e1, 4g1, 4e1, 4.f1, 4-, 8a1, 8a1, 8a1, 8#a1, 8a1, 4f1, 8-, 8a1, 8a1, 8a1, 8a1, 8#a1, 8a1, 4f1, 8-, 8f1, 8f1, 8f1, 4e1, 4e1, 4g1, 4e1, 4.f1, 4-
Axel F (Tempo=100)
4g2 8.#a2 16g2 16- 16g2 8c3 8g2 8f2 4g2 8.d3 16g2 16- 16g2 8#d3 8d3 8#a2 8g2 8d3 8g3 16g2 16f2 16- 16f2 8d2 8a2 2g2
 

B

Back Street Boys: As Long As You Love Me (Tempo=200)
4#g1 32- 4#g1 4g1 4f1 4g1 2- 4- 4g1 4g1 4#g1 4#a1 4#d1 4- 2- 2- 4c1 2#d1 32- 4f1 4g1 2f1 32- 4#d1 4d1 2#d1 2-
Beverly Hills Cop (Tempo=225)
4f1 4- 4#g1 8- 4f1 8f1 4#a1 32- 4f1 4#d1 4f1 4- 4c2 8- 4f1 8f1 4#c2 32- 4c2 4#g1 4f1 4c2 4f2 8f1 4#d1 8#d1 32- 4c1 4g1 1f1
Beatles: Come Together (Tempo=113)
4f1 4f1 8#a1 8c2 2#g2 2f2 4f1 4f1 8#a1 8c2 2#g2 2f2 4f1 4f1 8#a1 8c2 2#g2 2f2 4#g2 8#g2 4#g2 4#g2 4f2 4#d2 2f2 4#g2 8#g2 4#g2 4#g2 4f2 4#d2 2f2 2#g2 4#g2 4#g2 4f2 4#d2 2f2 2#g2 4f2 4#g2 4f2 4#d2 2f2 2g2 1g2 2g2 4f2 1g2 4#g2
Beatles: Happy Together (Tempo=125)
16c2 4c2 16d2 4#d2 16d2 2#d2 16d2 2#d2 4g2 4f2 16#d2 4d2 16c2 4d2 16c2 2d2 16c2 4#a1 16c2 2d2 16f2 4#d2 16d2 4c2 16#a1 4c2 16#a1 2c2 16#a1 4#g1 16#a1 4c2 4c2 16c2 4c2 16d2 8d2 8c2 4b1 1g2 4c2 4g2 4e2 4c2 4#a1 16d2 4f2 4a2 16#a2 4a2
Beatles: Help (Tempo=113)
4c2 4c2 4c2 4c2 8c2 4c2 4c2 4c2 4c2 4c2 4#d2 2c2 8#a1 2#g1 8c2 8b1 4c2 8b1 8c2 8b1 2c2 8#g1 4#c2 4#c2 4#c2 8#c2 1c2 4#d2 4#d2 8#d2 4#d2 4#d2 4#c2 4c2 4#a1 2#c2 4c2 2#a1 8c2 4#c2 4#d2 4#d2 4#d2 4#d2 4#d2 4#c2 4c2 4#a1 2#c2 4c2
Beatles: Let It Be (Tempo=71)
16#a1 16#a1 8#a1 16#a1 8c2 8g1 4#a1 8#a1 16#d2 4f2 32f2 16g2 16g2 4g2 16f2 8f2 16#d2 2#d2 16#a1 16g2 4g2 8#g2 16g2 8g2 4f2 16g2 16f2 8f2 2#d2 16#a1 8#a1 16#a1 8c2 8g1 4#a1 8#a1 16#d2 4f2 32f2 16g2 16g2 4g2 16f2 16f2 8#d2 16#d2 4#d2 16#a1 16g2 4g2
Beatles: Yellow Submarine (Tempo=125)
8#a1 8b1 2#c2 8#a1 8#g1 8#a1 2#f1 8#a1 8#a1 8#g1 8#f1 2#d1 8#a1 8#a1 1#g1 4#c2 4#c2 4#c2 8#c2 8#d2 8#g1 8#g1 8#g1 8#g1 2#g1 8#g1 8#g1 4#g1 2#g1 8#f1 8#f1 8#f1 8#f1 2#f1 4#c2 4#c2 4#c2 8#c2 8#d2 8#g1 8#g1 8#g1 8#g1 2#g1 8#g1 8#g1 4#g1 2#g1 8#f1 8#f1
Beegees: Staying Alive (Tempo=225)
4f1 4g1 4- 4#a1 4- 4- 8f1 4- 4- 8d1 4c1 4d1 4f1 4- 4c1 4d1 4- 4f1 4- 4- 8c1 4d1 4- 4f1 4- 8g1 4#a1 Beethoven: Devátá symfonie
16f1 16f1 16f1 16#c1 16#f1 16#f1 16#f1 16#c2 16#c2 8#a18- 16f1 16f1 16f1 16c1 16#f1 16#f1 16#f1 16f1 16#d2 16#d2 16#d2 8c2 8- 16f2 16f2 16#d2 16#c2 16- 8- 16#a1 16- 8- 8f2
Beethoven: Für Elise (Tempo=125)
8e2 8#d2 8e2 8#d2 8e2 8b1 8d2 8c2 4a1 8- 8c1 8e1 8a1 4b1 8- 8e1 8#g1 8b1 4c2 8- 8e1 8e2 8#d2 8e2 8#d2 8e2 8b1 8d2 8c2 4a1 8- 8c1 8e1 8a1 4b1 8- 8e1 8c2 8b1 4a1
Birdy Dance (Tempo=100)
16g2 16g2 16a2 16a2 16e2 16e2 8g2 16g2 16g2 16a2 16a2 16e2 16e2 8g2 16g2 16g2 16a2 16a2 16c3 16c3 8b2 8b2 8a2 8g2 8f2 16f2 16f2 16g2 16g2 16d2 16d2 8f2 16f2 16f2 16g2 16g2 16d2 16d2 8f2 16f2 16f2 16g2 16g2 16a2 16b2 8c3 8a2 8g2 8e2 4c2
Black Bear (Tempo=180)
4#d2 4#d2 8g2 16#d2 8#a2 16g2 4#d2 4#d2 8g2 16#d2 8#a2 16g2 4f2 8c2 16b1 4c2 8f2 16#d2 8d2 16#d2 8c2 16d2 8#a1 16c2 8d2 16#a1 4#d2 4#d2 8g2 16#d2 8#a2 16g2 4#d2 4#d2 8g2 16#d2 8#a2 16g2 4f2 4f2 4f2 8g2 16f2 4#d2 4g2 2#d2
Blockster: You Should be Dancing (Tempo=80)
8#d2 8#f2 8#g2 8#g2 8#g2 4#c2 2b2 8#d2 8#f2 8#d2 8#c2 2b1 8#g2 16b2 16b2 16b2 16c2 2#c2 2#c2 8#g2 16b2 16b2 16b2 16c2 2#c2 2#c2 8b2 8b2 8#g2 4#c2 2b2 2#g2 4#c2 2b2 2#g2 8#d2 8#f2 8#g2 8#g2 8#f2 8#g2 2#a2 8#d2 8#f2 8#g2 16#g2 16#f2 2#g2 8#d2 8#f2
Bolero (Tempo=80)
4c3 8c3 16b2 16c3 16d3 16c3 16b2 16a2 8c3 16c3 16a2 4c3 8c3 16b2 16c3 16a2 16g2 16e2 16f2 2g2 16g2 16f2 16e2 16d2 16e2 16f2 16g2 16a2 4g2 4g2 16g2 16a2 16b2 16a2 16g2 16f2 16e2 16d2 16e2 16d2 8c2 8c2 16c2 16d2 8e2 8f2 4d2 2g2
Britney Spears: Sometimes (Tempo=200)
2- 2#d2 2- 4#d2 4e2 4#f2 2#c2 2- 4#c2 4#d2 4e2 2b1 2- 2b1 2#c2 4#d2 4e2 4#d2 2#c2 4b1 2#a1
Bulletme (Tempo=112)
4b3 4g3 16#f3 16g3 16#f3 8d3 8e3 4- 16e3 16#f3 16g3 8#f3 8g3 8a3 4b3 4g3 16#f3 16g3 16#f3 8d3 8e3 4- 16c3 16b2 16a2 16b2-
 

C

Celine Dion: First Time Ever I Saw Your Face (Tempo=125)
8g1 8a1 16p 2a1 8p 8a1 16p 8b1 16p 8c2 16p 4b1 4g1 4d1 4p 8p 4b1 8b1 8p 4b1 4c2 4b1 4p 8b1 8d2 2d2 8e2 16p 16d2 16c2 8b1 2c2
Celine Dion: My Heart Will Go On (Tempo=100)
2d2 2e2 4a1 2a2 4g2 8#f2 2e2 4#f2 4g2 2#f2 4e2 4d2 4#c2 2d2 4#c2 1b1 1a1 1d2 2e2 4a1 2a2 4g2 8#f2 2e2 4#f2 4g2 2#f2 4e2 4d2 4#c2 2d2 4#c2 4#c2 2d2 4e2 2#f2 2e2 1d2

Chinaski: Drobná paralela (Tempo=125)

4g1 8g1 4g1 8e1 4d1 2.g1 4- 4a1 8a1 4a1 4g1 4g1 4b1 4b1 8a1 4g1 4- 8g1 8g1 4g1 8e1 4d1 2.g1 4- 8a1 8a1 8a1 4a1 8g1 4b1 8b1 8b1 8b1 4a1 4g1
Clark Five: Glad All Over Dave (Tempo=140)
8g1,8g1,8a1,8a1,8a#1,8a#1,8b1,8p,8b1,8p,8d2,4d2,4e2,4d2,8p, 8e2,8e2,8d2,8d2,8c2,8p,8c2,8p,8c2,8c2,8p,4a1,4g1,8p,8a1,8a1, 8a#1,8a#1,8b1,8p,8b1,8p,8d2,8d2,8p,4e2,4d2,
Coca Cola (Tempo=125)
8#f3 8#f3 8#f3 8#f3 4g3 8#f3 4e3 8e3 8a3 4#f3 4d3 2-
Colonel Bogey (Tempo=140)
8g2 8e2 4- 8- 8e2 8f2 8g2 4e3 4e3 2c3 8g2 8e2 2- 8e2 8f2 8e2 4g2 4g2 2f2 8f2 8d2 4- 8- 8d2 8e2 8f2 8g2 8e2 4- 8- 8e2 8#f2 8e2 8d2 8g2 8- 8e2 8#f2 8d2 8- 8a2 8.g2 16#f2 8g2 8a2 8g2 8f2 8e2 8d2 8c2
Concerto Lover (Tempo=100)
8e2 16a1 16b1 16#c2 16d2 8e2 8a1 8a1 8#f2 16d2 16e2 16#f2 16#g2 8a2 8a1 8a1 8d2 16e2 16d2 16#c2 16b1 8#c2 16d2 16#c2 16b1 16a1 8#g1 16a1 16b1 16#c2 16a1 32#c2 32d2 32#c2 32d2 32#c2 4b1 8e2 16a1 16b1 16#c2 16d2 8e2 8a1 8a1 8#f2 16d2 16e2 16#f2 16#g2
Countdown (Tempo=125)
16c2 16#a1 4c2 2f1 16#c2 16c2 8#c2 8c2 2#a1 16#c2 16c2 4#c2 2f1 16#a1 16#g1 8#a1 8#g1 8g1 8#a1 2#g1 16g1 16#g1 2#a1 16#g1 16#a1 8c2 8#a1 8#g1 8g1 4f1 4#c2 1c2 16c2 16#c2 16c2 16#a1 1c2
Crypt (Tempo=160)
4#d2 4#f2 4a2 8- 8b2 4#a2 4#f2 4#d2 8- 8b1 4#a1 4#d2 4#f2 4a2 2b1 8- 4#a1 4d2 4f2 8- 8#f2 4#g2 4b2 4#a2 8- 8#g2 4#f2 4f2 4#d2 4d2 2#d2 1-
 

Č

Čechomor: Proměny (Tempo=180)
8e2, 8e2, 4e2, 4d2, 4e2, 2a2, 8g2, 8a2, 4.g2, 8g2, 4e2, 2c2, 8e2, 8e2, 4e2, 4d2, 4e2, 2g2, 8f2, 8e2, 4.d2, 8d2, 4e2, 2a1, 8c2, 8b1, 4a1, 4g1, 4c2, 4.d2, 8e2, 2.e2, 8f2, 8e2, 4d2, 4d2, 4c2, 2b1, 1a1
 

D

Daft Punk: Da Funk (Tempo=200)
2f2 8#d2 8f2 8#g2 2c2 8- 8#a1 8c2 8#d2 2#g1 8- 8g1 8#g1 8c2 2f1 4g1 4#g1
Dallas (Tempo=125)
8e2 4a2 8e2 4e3 8a2 4#c3 8b2 8#c3 4a2 4e2 4a2 4#f3 4e3 8#c3 8d3 2e3 8- 8e2 4a2 4#f3 4e3 8#c3 8d3 4e3 8b2 8#c3 4a2 4e2 4a2 8#c3 8d3 4b2 8a2 2a2
Dark (Tempo=140)
8#f3 8e3 2#f3 16e3 16#d3 16d3 16b2 4#a2 1b2 8#f2 8e2 2#f2 8#c2 8d2 8#a1 1b1 8#f2 8e2 2#f2 16e2 16#d2 16d2 16b1 4#a1 1b1 8#f2 8e2 2#f2 4#c2 2d2 2e1 1b1
Death (Tempo=100)
4.c1 4c1 8c1 4.c1 4#d1 8d1 4d1 8c1 4c1 8c1 2c1

Deep Purple: Smoke on the Water (Tempo=112)
4c1 4#d1 4.f1 4c1 4#d1 8#f1 4f1 4- 4c1 4#d1 4.f1 4#d1 4c1 2- 8- 4c1 4#d1 4.f1 4c1 4#d1 8#f1 4f1 4- 4c1 4#d1 4.f1 4#d1 4c1 4-
Depeche Mode: Can´t Get Enough (Tempo=112)
8g2 8- 8g2 16g2 8g2 16g2 8g2 8a2 8a2 8g2 8- 8g2 16g2 8g2 16g2 8g2 8a2 8a2 8c3 8- 8a2 8- 8a2 8- 8a2 8-
Don't Care (Tempo=125)
16f2 16e2 16f2 16e2 16f2 16e2 8d2 16e2 16d2 16e2 16d2 16e2 16d2 16c2 16d2 4d2
DJ-BOBO: Cu-wa-wa (Čivava) (Tempo=200)
2#g1, 8#d1, 8-, 8.#d1, 16#d1, 2#a1, 2-, 2#a1, 8#d1, 8-, 8.#d1, 16#d1, 2#g1, 2-, 2#g1, 8#d1, 8-, 8#d1, 16#d1, 2#a1, 2-, 2g1, 8-, 8f1, 4.f1, 4#d1
Doors: Light My Fire (Tempo=140)
8b2 16g2 16a2 8b2 8d3 8c3 8b2 8a2 8g2 8a2 16f2 16a2 8c3 8f3 16d3 16c3 16#a2 16g2 8#g2 8g2 8#g2 16g2 16a2 8b2 8#c3 16b2 16a2 16g2 16f2 8e2 8f2 1a2 4a2
Do You Believe in Me (Tempo=180)
2f1 4#f1 4#g1 4.#c1 4.c1 4#c1 4f3 4#f3 4f3 4#d3 4#c3 2#a1 1.#g1 2c2 4#c2 2f3 2#d3 2#c3 2#g2 2f1 4#f1 4#g1 4.#c1 4.c1 4#c1 4f3 4#f3 4f3 4#d3 4#c3 2#a1 1.#g1 2c2 1.#c2
Dr.Bombay: Calcutta (Tempo=90)
8b1 8#c2 8#c2 8#c2 8#c2 8#c2 8#c2 4#c2 8#c2 8#d2 8#d2 8#d2 8b1 4#c2 8#a1 8b1 8#c2 8#c2 8#c2 8#c2 8#c2 4#c2 32a1 8#a1 8#a1 8#g1 8#g1 2#g1 4#c2 4#f2 4#d2 8#d2 8#f2 8#f2 8#f2 8#f2 8f2 8#d2 4#c2 4#c2 4#f2 4#d2 8#d2 8#f2 8#f2 8#f2 8#f2 8f2 8#d2 4#c2
Dualing Banjos (Tempo=200)
8#c2 8d2 4e2 4#c2 4d2 4b1 4#c2 4d2 4b1 4- 16#c3 16- 16d3 16- 8e3 8- 8#c3 8- 8d3 8- 8b2 8- 8#c3 8- 8a2 8- 4b2 4- 4a1 4a1 4b1 4#c2 4a1 4#c2 4b1 4- 8a2 8- 8a2 8- 8b2 8- 8#c3 8- 8a2 8- 8#c3 8- 8b2
 

E
Eiffel 65: Blue v1.0 (Tempo=140)
4a1 4#a1 8g1 8#a1 8c2 8f1 8a1 4#a1 8g1 8#a1 8d2 4#d2 8d2 8c2 4#a1 8g1 8#a1 8c2 8f1 8a1 4#a1 8g1 8#a1 8d2 4#d2 8d2 8c2 4#a1 8g1 8#a1 8c2 8f1 8a1 4#a1 8g1 8#a1 8d2 4#d2 8d2 8c2 4#a1 8g1 8#a1 8a1 8f1 8f1 2g1
Eiffel 65: Blue v2.0 (Tempo=100)
8d2 8#f1 8b1 8d2 8e2 8a1 8#c2 4d2 8b1 8d2 8#f2 8g2 8b1 8#f2 8e2 8d2 8#f1 8b1 8d2 8e2 8a1 8#c2 4d2 8b1 8d2 8#f2 8g2 8b1 8#f2 1e2 8d2 8#f1 8b1 8d2 8e2 8a1 8#c2 4d2 8b1 8d2 8#f2 8g2 8b1 8#f2 8e2 8d2 8#f1 8b1 8d2 8e2
Elton John: Candle In The Wind (Tempo=80)
4b1 4b1 4b1 8a1 2b1 8g1 8a1 8b1 4g1 4e2 4e2 8f2 4e2 8d2 4e2 8d2 8e2 8d2 4d2 8g1 4g1 4g1 4c2 8b1 4a1 8g1 2e1 8e1 8g1 8a1 8b1 8c2 4d2 2d2 8g1 8a1 8b1 4g1 8e2 4e2 4f2 8e2 8d2 8d2 8e2 4d2 8d2 4d2 4g1 4a1
Eminem: Cleanin Out My Closed (Tempo=140)
8e1, 8f1, 8a1, 4c2, 4b1, 4f1, 4c2, 4b1, 8e1, 8f1, 8a1, 4c2, 8b1, 8a1, 4f1, 4d2, 8c2, 8d2, 2e2, 8-, 4a1, 2#g1, 8#g1, 8a1, 8b1, 8#g1, 2a1

Eminem: Stan (Tempo=125)
16#G1, 8#D2, 8#D2, 8#D2, 16e2, 8#C2, 8b1, 16#D2, 16b1, 4#C2, 16#A1, 8b1, 16#D2, 8#A1, 16#D2, 8#G1, 16-, 16#G1, 16#D2, 8#D2, 8#D2, 8e2, 8#C2, 8b1, 8#D2, 4#C2, 16-, 16b1, 8#F2, 8#G2, 8#D2, 16#C2, 8#D2, 8-, 16#F2, 8#F2, 8#F2, 16#F2, 16#G2, 8#C2, 16#C2, 16b1, 8#D2, 8#C2, 8#C2

Eminem: Without Me v1.0 (Tempo=112)
32g1, 8d1, 16.g2, 32g1, 8g1, 8g2, 16g1, 16g2, 8c1, 8d1, 16f1, 16f1, 16f1, 16d1, 32g2, 8g1, 8g2, 16g1, 16g2, 8f2, 8c1, 32g1, 8#a1, 8a1, 8d2,
8d1, 8d1, 32g2, 16.a1, 8f1, 32g2, 8g1, 8g2, 8#a1, 32#a2, 16.g1, 8d1, 16g1, 16g2, 8#a1

Eminem: Without Me v2.0 (Tempo=112)
16.#f1, 32-, 16.d2, 32-, 16.#c2, 32-, 8b1, 8#f1, 4.-, 16.#f1, 32-, 16.e1, 32-, 16.#f1, 32-, 8a1, 8#f1, 4.-, 16.#f1, 32-, 16.e1, 32-, 16.#f1, 32-, 8e1, 8d1, 4.-, 16.d1, 32-, 16.#c1, 32-, 16.a1, 32-, 4b1, 1.-
Eminem: Drug Ballad (Tempo: 125)
8a1, 8-, 8c2, 8b1, 8-, 8e2, 8#d2, 8e2, 8a1, 8-, 8c2, 8b1, 8-, 8e2, 8#d2, 8e2, 8a1, 8-, 8c2, 8b1, 8-, 8e2, 8#d2, 8e2, 8g1, 8-, 8#a1, 8a1, 8-, 8d2, 8#c2, 8d2, 8g1, 8-, 8#a1, 8a1, 8-, 8d2, 8#c2, 8d2, 8a1, 8-, 8c2, 8b1, 8-, 8e2, 8#d2, 8e2

Enrique Iglesias: Bailamos (Tempo=100)
8d1,8f1,2a1,4p,8p,16a1,16a#1,16c2,8c2, 8c2,8c2,8c2,16p,8a#1,8a1, 8g1,2a1,4p, 8p,16a1,16a#1,16a1, 16g1,4p,16g1,16a1,16g1,16f1
Enrique Iglesias: Rhythm Divine (Tempo=112)
8e1,8f1,8g1,16p,2c2, 8p,16p,16c2,16c2, 16c2,8a#1,16a1,4a#1, 2p,8a#1, 16p,8a1,16p,8g1,8a1,16p, 8g1,16p,8f1,8f1, 16p,8e1,16p,8d1,8c1,16p
Entertainer (Tempo=140)
8d2 8#d2 8e2 4c3 8e2 4c3 8e2 2c3 8c3 8d3 8#d3 8e3 8c3 8d3 4e3 8b2 4d3 2c3 4- 8d2 8#d2 8e2 4c3 8e2 4c3 8e2 2c3 8- 8a2 8g2 8#f2 8a2 8c3 4e3 8d3 8c3 8a2 2d3
Europe: The Final Countdown (Tempo=125)
4- 8- 16b2 16a2 4b2 4e2 4- 8- 16c3 16b2 8c3 8b2 4a2 4- 8- 16c3 16b2 4c3 4e2 4- 8- 16a2 16g2 8a2 8g2 8#f2 8a2 4g2 8- 16#f2 16g2 4a2 8- 16g2 16a2 8b2 8a2 8g2 8#f2 4e2 4c3 2b2 4- 16b2 16c3 16b2 16a2 1b2

Exodus (Tempo=70)
8#c2 4#f2 8#c3 4b2 8#f2 8a2 8b2 8#g2 16e2 4#f2 8#c3 4e3 8#d3 8e3 8#f3 8#d3 16b2 2#c3
2c3 8a2 8a2 8a2 8a2 4a2 8a2 4a2 8g2 4g2 2- 8g2 8g2 8g2 4g2 8f2 8g2 8a2 4a2 2c3 4- 8a2 8a2 8a2 4a28b2 8a2 4a2 8g2 4g22- 8g2 8g2 8g2 4g2 8f2 8g2 2f2 2-
 

F

Fame (Tempo=125) Eagles: Hotel California (Tempo=71)
16g2 16g2 8g2 16f2 16f2 8f2 2g2 8g2 8g2 8f2 8f2 2f2 16f2 16g2 8g2 16f2 16f2 8f2 16f2 2g2 8g2 8g2 8g2 16f2 16f2 16f2 16#d2 2c2 16g2 16g2 8g2 16f2 16#d2 8#d2 16f2 2g2 16#d2 16g2 16g2 8g2 8f2 8#d2 2#d2 16#d2 16f2 16f2 16f2 16f2 16f2 16#d2

Fawlty Towers (Tempo=125)
8b2 8c3 8d3 8#c3 8d3 8#c3 8d3 8g3 4e3 8- 8d3 8c3 8b2 8c3 8b2 8c3 8b2 8c3 8#f3 4d3 8- 8c3 8b2 8a2 8g2 8#f2 8g2 8#f2 8g2 8d3 8c3 8b2 8c3 8b2 8a2 8g2 8#f2 8g2 8e2 8#f2 4d2 8c3 8d3 8b2 8c3 4a2
Flintstones (Tempo=200)
4#g2 4#c2 8- 4#c3 8#a2 4#g2 4#c2 8- 4#g2 8#f2 8f2 8f2 8#f2 8#g2 4#c2 4#d2 2f2 2- 4#g2 4#c2 8- 4#c3 8#a2 4#g2 4#c2 8- 4#g2 8#f2 8f2 8f2 8#f2 8#g2 4#c2 4#d2 2#c2
Fools Garden: Lemon Tree (Tempo=70)
8b1 32b1 16b1 2e2 8a1 8a1 4d2 8b1 32b1 32b1 16b1 8a1 16g1 8a1 8a1 4b1 8b1 32b1 32b1 8e2 8g2 8#f2 16d2 2b1 8a1 32a1 8a1 16a1 8a1 16g1 8a1 8a1 8b1 8d2 32b1 16a1 8a1 32g1 8a1 2b1 16d1 8b1 8c2 4d2 16b1 8a1 8#g1 4#g1 4a1 4#g1 4e1 4#g1 2e1 32a1 2b1 4b1 4a1 8e1 8b1 8b1 8#c2 2a1 8#f1 8#f1 8b1
Friends (Tempo=80)
4c2 4g2 4#a1 4f2 4c2 4g2 4#a1 8#a2 8e2 4c2 4g2 4#a1 4f2 4c2 4g2 4#a1 8#a2 8e2
Football: Glory Glory - Manchester United (Tempo=125)
4g1,8p,16p,8f1,8e1 ,32p,8g1,8c2, 32p,8d2,2e2,2c2,4a1,8p,16p, 8b1,8c2,32p,8b1,8c2,32p,8a1 ,2g1,2e1,4g1,8p, 16p,8f1,8e1,32p,8g1, 8c2,32p,8d2,2e2,4c2,8c2,32p, 8c2,4d2,4d2,4c2,4b1,2c2,
Football: Match Of The Day Theme (Tempo=140)
8c1,8f1,8a1,8c2,16p,16a1,8a1 ,8a1,8a1,4a1,8a#1,8c2,16p,16a1, 8g1,8a1,8a#1,8c1,8e1,8g1 ,8a#1,16p,16g1,8g1,8g1, 8g1,4g1,8a1,8a#1,16p, 16g1,8f1,8g1,8a1,8c1,8f1, 8a1,8c2,16p,16a1, 8a1,8a1,8a1,4a1, 8a#1,8c2,16p, 16a1,8a#1,8c2,4d2,8d2,8e2,8f2,16p,8
Football: You'll Never Walk Alone - Liverpool (Tempo=80)
8d2,2c2,4p,8p,8d2,4e2,8c2,8d2,4c2,8p,16p,8b1,2c2,4p,8b1, 8c2,2d2,4p,4d2,2g2,2e2,2c2,2a1,2c2,4p,
Football: Olympiakos (Tempo=140)
8e1,8f1,4g1,8e1,8f1,4g1,8c2,8c2, 8b1,8a1,4g1,8p,8g1,8a1,8a1, 8a1,8g1,4b1,4a1,4g1 ,4p,8g1,4c2,8p,8c2,4b1,4a1,4g1,4e1, 4p,8g1, 8b1,8b1, 8a1,4g1,4f1,4e1
Football: Panathinaikos (Tempo=140)
8c1,8c1,8d1,4e1,4c1,8d1,8d1,8d1,8f1, 4e1,4c1,8g1,8g1,8g1, 8g1, 8g1, 8f1,8e1, 8f1,4e1,4d1,4c1,
Football: Marching On Together - Leeds United (Tempo=112)
4g1,8p,8g1,4c2,8p,8b1,8b1,4a1,2p,8f1,4f1,8d1,4b1,4a1,4g1, 8g1,16p, 16a1,8g1,8f1, 8e1,8d1,8e1,4e1,8g1,4c1, 8p,8e1,8g1, 4f1,8g1, 8a1,8a1,8g1, 8f1,4g1,4p, 4b1,4p,4c2
Football: The Celtic Song - Glasgow Celtic (Tempo=125)
16g1,8a1,8b1,4c2,4g1,4e1 ,4c1,4g1,4g1,4p,16g1,8a1,8b1,4c2,4g1,4f1,4e1 ,2a1,2p, 4b1,8p,16p,8a#1, 4b1,8p,16p,8a#1,8b1 ,32p,8a#1, 2b1, 8a1,32p,8g1, 8a1,32p, 8g1,8a1,32p, 8g1,4a1,4g1,2e1
Fugees: Killing Me Softly v1.0 (Tempo=90)
4- 8e2 4f2 4g2 8a2 4a2 8g2 4d2 4g2 4- 8- 8a2 4g2 8f2 8e2 8e2 8f2 2c2 4- 8e2 4f2 4g2 8a2 4a2 8g2 4a2 4b2 8b2 8c3 8b2 16a2 8g2 16a2 2a2 2a2
Fugees: Killing Me Softly v2.0 (Tempo=90)
8f1 4#f1 4#g1 8#a1 4#a1 8#g1 4#d1 2#g1 8#a1 4#g1 8#f1 8f1 8f1 8#f1 2#c1 8f1 4#f1 4#g1 8#a1 4#a1 8#g1 4#a1 4c2 8c2 8#c2 8c2 16#a1 8#g1 16#a1 2#a1 2#a1
 

G

Garbage: I thing I'm paranoid (Tempo=125)
16f2 16- 16#g2 16- 16f2 16- 8f3 8f2 8#g2 8f2 8#d2 8- 8#d2 4#c2 8- 8#c2 8#d2
George of The Jungle (Tempo=225)
4f1 4- 4- 4c1 4- 4- 4f1 4- 4f1 4- 4f1 4a1 4- 4c2 4- 4f1 4- 4f1 4- 4g1 4g1 4- 4a1 4- 4- 4- 4f1 4f1 4f1 4f1 4g1 4g1 4- 4f1 4- 4- 4- 4f2
Girl From Ipanima v1.0 (Tempo=160)
4g2 8e2 8e2 4d2 4g2 8e2 4e2 8e2 8d2 4g2 4e2 4e2 8d2 4g2 8g2 8e2 4e2 8e2 8d2 4f2 4d2 4d2 8d2 8c2 4e2 4c2 4c2 8c2 4#a1 2c2
Girl From Ipanima v2.0 (Tempo=125)
16f2 2#f2 8#d2 4#d2 4#c2 32f2 2#f2 4#d2 4#d2 2#c2 32f2 4#f2 8#d2 8#d2 32e2 16#d2 8#c2 32f2 2#f2 8#d2 4#d2 16e2 16#d2 2#c2 32e2 8#c2 8#c2 4b1 32d2 1#d2 4b1 8b1 8a1 1b1 4#f2 4#d2 8#d2 4#c2 2#f2 4#d2 4#d2 8#d2 2#c2 32f2 4#f2 8#d2 8#d2 16e2 16#d2 8#c2
God Bless Our Queen (Tempo=90)
4a1 4a1 4b1 2#g1 8a1 4b1 4#c2 4#c2 4d2 2#c2 8b1 4a1 4b1 4a1 4#g1 2a1 8b1 8#c2 8d2 4e2 4e2 4e2 2e2 8d2 4#c2 4d2 4d2 4d2 2d2 8#c2 4b1 4#c2 8d2 8#c2 8b1 8a1 2#c2 8d2 4e2 8#f2 8d2 4#c2 4b1 4a1
God Save The Queen (Tempo=112)
4g2 4g2 4a2 4.#f2 8g2 4a2 4b2 4b2 4c3 4.b2 8a2 4g2 4a2 4g2 4#f2 2g2
Good the Bad & the Ugly (Tempo=63)
32c2 32f2 32c2 32f2 4c2 8#g1 8#a1 4f1 8- 32c2 32f2 32c2 32f2 4c2 8#g1 8#a1 4#d2 8- 32c2 32- 32#d2 4f2 16#g2 32- 16g2 32- 32f2 32- 4#d2 8- 32c2 32f2 32c2 32f2 4c2 8#a1 4f1
Greenslade (Tempo=70)
8#a1 4#c2 8#d2 4f2 16#f2 8f2 4#d2 8c2 4#g1 16#a1 8c2 4#c2 8#a1 4#a1 16#g1 8#a1 4c2 8#g1 4f1 8#a1 4#c2 8#d2 4f2 16g2 8f2 4#d2 8c2 4#g1 16#a1 8c2 4#c2 16c2 8#a1 4a1 16g1 8a1 4#a1
Greensleaves (Tempo=140)
4g2 2#a2 4c3 4.d3 8#d3 4d3 2c3 4a2 4.f2 8g2 4a2 2#a2 4g2 4.g2 8f2 4g2 2a2 4f2 2d2 4g2 2#a2 4c3 4.d3 8e3 4d3 2c3 4a2 4.f2 8g2 4a2 4.#a2 8a2 4g2 4.#f2 8e2 4#f2 2g2 2.g2
Guns 'N Roses: Paradise City (Tempo=225)
8d1 4c1 4#c1 8d1 4c1 4#c1 4d1 4c1 4d1 4c1 4d1 8f1 8d1 4c1 4#c1 8d1 4c1 4#c1 4d1 4c1 4d1 4c1 4d1 8f1
 

H

Haddaway: What is Love (Tempo=225)
4c2 4b1 4c2 4a1 4c2 4b1 4c2 4a1 4c2 4b1 4c2 4g1 4c2 4b1 4c2 4g1 4b1 4a1 4b1 4g1 4b1 4a1 4b1 4g1 4b1 4a1 4b1 4g1 4b1 4a1 4b1 4g1
Halloween (Tempo=180)
8d3 8g2 8g2 8d3 8g2 8g2 8d3 8g2 8#d3 8g2 8d3 8g2 8g2 8d3 8g2 8g2 8d3 8g2 8#c3 8g2 8#c3 8#f2 8#f2 8#d3 8#f2 8#f2 8#c3 8#f2 8c3 8#f2 8#c3 8#f2 8#f2 8#d3 8#f2 8#f2 8#c3 8#f2 8d3 8#f2
Happy Days (Tempo=80)
8#c1 8#f1 8#a1 8#c2 16#d2 8f2 2#d2 8#d1 8#g1 8b1 8#d2 16f2 8#f2 2f2 8f1 8#a1 8d2 8f2 16#f2 8#g2 2#f2 16#d2 8#d2 2f2 16#d2 8#d2 2f2 16f2 16f2 8f2 8#f2 16g2 2#g2 8#f2 8#f2 16#g2 4#a2 8#g2 8#f2 16#g2 4#f2 8#d2 8#d2 16#d2 2f2 8#f2 8#f2 16#g2 4#a2 8#g2
Hawaii 5-0 (Tempo=80)
16#c2 16#c2 16e2 8#g2 4#f2 4#c2 16#c2 16#c2 16b1 8e2 2#c2 16#c2 16#c2 16e2 8#g2 4#f2 4#c2 16b2 16b2 16#g2 8e2 2#c2 16e2 16d2 16#c2 16b2 16a2 16#g2 16#f2 16#g2 16e2 4#f2 16#f2 16e2 16d2 16c2 16b2 16#g2 16#f2 16e2 16#f2 8#g2 16#f2 8e2 8#f2 4#c2 16b2 16b2 16#g2 8e2
How Deep Is Your Love (Tempo=112)

1b1 4b1 4#c2 4d2 1b1 8b1 8#c2 2d2 4d2 8#c2 4b1 16#c2 16b1 1a1 8a1 4b1 2c2 8c2 4b1 8b1 4a1 8a1 4#g1 8#g1 8e1 4#f1 8#g1 16#g1 8#f1 2e1 8f1 8#f1 8#g1 4a1 8a1 8#c1 2#g1 8a1 16a1 16#g1 1#f1 8#g1 8a1 4b1 8b1 8#g1 4b1 16b1 16#c2 8b1

Hymna České republiky (Tempo=125)

2g1 8a1 8g1 4d1 2f1 8e1 8d1 2c1 4- 8c1 8c1 8c1 8f1 2f1 8g1 8a1 8g1 8e1 4c1 4- 8c1 8c1 8c1 8f1 8f1 8a1 4c2 8b1 8a1 4a1 4g1 4- 8g1 8g1 2g1 8- 8a1 8g1 8f1 2e1 4- 8g1 8g1 2b1 8- 8a1 8a1 8f1 2e1 4-
 

CH

Christina Aquilera: Dirty (Tempo=180)
8c2, 8-, 8.f2, 16f1, 8.#d2, 16#d3, 4-, 8#a3, 8#a3, 8.c2, 16c3, 8.#a3, 16#a1, 8.c2, 16c3, 8c3, 8-, 8.f2, 16-, 4#d2, 4-, 8#a2, 8#a2, 4c3, 8.#a2, 16#a1, 8.c3, 16c2, 8c2, 8-, 8.f3, 16f2, 8.#d3, 16#d2, 4-, 8#a2, 8#a1, 8.c3, 16c2, 4f3, 8.#d3, 16#d2, 8#a2, 8#a2, 4c3, 4c3, 4#a2, 8#a2, 8#a2, 4c3, 8.c3, 16c2, 8.#a2
 

I

I Believe In Miracles (Tempo=63)
16#f2 32e2 4e2 16d2 16#f2 32d2 4d2 8b1 4a1 16#f2 32e2 4e2 16d2 2b1 16#f2 32e2 4e2 16d2 16#f2 32d2 4d2 8b1 4a1 16#f2 32e2 4e2 16d2 2b1 16b1 16#f2 32d2 16e2 16d2 16b1 4a1 16b1 16#f2 32d2 16e2 16d2 4#f2 16b1 16#f2 16d2 16e2 32d2 16b1 16a1 4b1
Ickley (Tempo=100)
8d2 8g2 16g2 8g2 8d2 4g2 8- 8a2 8b2 16b2 8b2 8a2 4b2 8- 8b2 4a2 4g2 4g2 4#f2 2g2
If You Were Here (Tempo=70)
8#f1 16#g1 8a1 16b1 16b1 16a1 16#g1 4a1 16#f1 16a1 16#g1 16a1 16b1 16#c2 16b1 16a1 16#g1 16a1 16#g1 16e1 8#f1 16#f1 16a1 16#f1 8#c2 8#c2 16#c2 8a1 8#c2 16b1 4a1 16#f1 16a1 16#f1 8a1 8#g1 16a1 8b1 8a1 16b1 16#c2 8a1 16#f1 16a1 16#f1 8#c2 8#c2 16#c2 8a1 8e2
Imperial (Tempo=112)
4a1 4a1 4a1 4f1 16c2 4a1 4f1 16c2 2a1 4e2 4e2 4e2 4f2 16c2 4#g1 4f1 16c2 2a1 4a2 4a1 16a1 4a2 4#g2 16g2 16#f2 16f2 4#f2 8#a1 4#d2 4d2 16#c2 16c2 16b1 4c2 8f1 4#g1 4f1 16#g1 4c2 4a1 16c2 2e2 4a2 4a1 16a1 4a2 4#g2 16g2 16#f2 16f2
Indiana Jones v1.0 (Tempo=225)
4e2 8- 8f2 8g2 8- 1c3 8- 4d2 8- 8e2 1f2 4- 4g2 8- 8a2 8b2 8- 1f3 4- 4a2 8- 8b2 2c3 2d3 2e3 4e2 8- 8f2 8g2 8- 1c3 4- 4d3 8- 8e3 1f3
Indiana Jones v2.0 (Tempo=125)
4e1 16f1 8g1 2c2 4d1 16e1 1f1 4g1 16a1 8b1 2f2 4a1 16b1 4c2 4d2 4e2 4e1 16f1 8g1 1c2 4d2 16e2 2f2 4g1 16g1 4e2 4d2 16g1 4e2 4d2 16g1 4f2 4e2 16d2 2c2
I Swear (Tempo=125)
2- 4- 4b1 4a1 16#f1 4e1 4- 8- 8#f1 8#g1 4a1 8a1 8a1 4a1 8#c1 8d1 2e1 8- 8#f1 8#g1 2e1
 

J

James Bond v1.0 (Tempo=80)
16#d1 32f1 32f1 16f1 8f1 16#d1 16#d1 16#d1 16#d1 32#f1 32#f1 16#f1 8#f1 16f1 16f1 16f1 16#d1 32f1 32f1 16f1 8f1 16#d1 16#d1 16#d1 16#d1 32#f1 32#f1 16#f1 8#f1 16f1 16e1 16#d1 16#d2 2d2 16#a1 16#g1 2#a1
James Bond v2.0 (Tempo=140)
8c1 16d1 16d1 8d1 4d1 8c1 8c1 8c1 8c1 16#d1 16#d1 8#d1 4#d1 8d1 8d1 8d1 8c1 16d1 16d1 8d1 4d1 8c1 8c1 8c1 8c1 16#d1 16#d1 8#d1 4#d1 8d1 8#c1 8c1 8c2 2b2 8g2 8f2 2g2
James Bond: Tomorrow Never Dies (Tempo=125)
8e1 16#f1 16#f1 8#f1 4#f1 8e1 8e1 8e1 8e1 16g1 16g1 8g1 4g1 8#f1 8#f1 8#f1 8e1 16#f1 16#f1 8#f1 4#f1 8e1 8e1 8e1 8e1 16g1 16g1 8g1 4g1 8#f1 8#f1 8#f1
Jamiroquai: Virtual Insanity (Tempo=225)
8#f1 8#d1 4- 4- 4- 4- 8f1 8d1 4- 4- 4- 4- 4#c1 4#c1 4- 4#d1 4- 4f1 4- 8#f1 4#d1 8#d1 4- 4#d1
Jesus (Tempo=100)
4f2 8d2 2#a1 4g2 8#d2 2#a1 4#g2 8f2 8#g2 4g2 8f2 8#d2 4f2 8d2 2#a1 Ježek: Bugatty step
8g1 8g2 8#g1 8a1 8g2 8#a1 8b1 8g2 8c2 8g2 8#c2 8d2 8g2 8#d2 8e2 8- 8c1 8c2 8#c1 8d1 8c2 8#d1 8e1 8c2 8f1 8c2 8#f2 8g1 8c2 8#g1 8a1 8- 8f1 8f2 8#f1 8g1 8f2 8#g1 8a1 8f2 8#a1 8f2 8b1 8c2 8f2 8#c2 8d2 8- 8#a1

Jožo Ráž: Voda co ma drží nad vodou (Tempo=112)

8c2 8d2 8e2 8c2 4e2 4d2 8d2 8d2 8d2 8e2 4e2 4- 8c2 8d2 8e2 8c2 8g2 8f2 4f2 8e2 8- 8d2 8d2 8d2 8e2 4e2 4- 8c2 8d2 8e2 8c2 4e2 4d2 4- 8g2 8g2 8g2 8g2 4e2 4d2 8e2 8d2 4c2 8c2 8c2 8c2 8c2 8e2 4e2 8d2
 

K

Kabát: Pohoda (Tempo=140)
8g1, 16g1, 16g1, 4g1, 8a1, 8g1, 8g1, 8#f1, 4#f1, 16-, 8#f1 ,8#f1, 8g1, 8a1, 4a1, 16-, 8a1, 8b1, 8a1, 8a1, 8g1, 4e1, 16-, 8g1, 8g1, 8a1, 4b1, 4b1, 16-, 8a1, 32-, 4a1, 16-, 8a1, 8b1, 4c2, 4.b1

Kabát: Láďa má velkou hlavu (Tempo=160)
8.f1, 8f1, 8.g1, 8#g1, 8g1, 8f1, 8#d1, 8-, 8f1, 8f1, 8g1, 8#g1, 8g1, 8f1, 4#d1, 16-, 4f1, 8f1, 8g1, 8#g1, 8g1, 8f1, 8#d1, 4f1, 8-, 8f1, 8g1, 8#g1, 8g1, 8f1, 4#d1, 8-, 8f1, 8g1, 8#g1, 8g1, 8f1, 4#d1, 8-, 8f1, 8f1, 8g1, 8#g1, 8g1, 8f1, 8#d1, 4f1

Karma: Sedan Dana (Tempo=140)
8#g1, 8g1, 8g1, 8f1, 4f1, 8f1, 4g1, 8g1, 4g1, 8#g1, 16-, 8#g1, 8g1, 8f1, 4f1, 8f1, 8#g1, 8g1, 8f1, 8#d1, 4#d1, 8f1, 16-, 4#g1, 8#g1, 8f1, 4#g1, 4#g1, 8#g1, 4#g1, 8g1, 4g1, 4#g1, 32-, 4#g1, 8#d1, 4#d1, 8f1, 8#d1, 4g1, 8f1, 4#d1

King and Queen of Hearts (Tempo=80)
16#c2 16d2 8e2 8a2 8.a2 16e2 4e2 2- 16#c2 16d2 8e2 8#c2 8.#c2 16#f2 4#f2 2- 16b2 16a2 16#g2 16a2 8b2 2e2 2- 16b2 16a2 16#g2 16a2 8b2 4.a2
Knight Rider (Tempo=63)
16e2 32f2 32e2 8b2 16e3 32f3 32e3 8b2 16e2 32f2 32e2 16b2 16e3 4d3 8- 4- 16e2 32f2 32e2 8b2 16e3 32f3 32e3 8b2 16e2 32f2 32e2 16b2 16e3 4f3 4-
Kiss From a Rose (Tempo=140)
8d1 8e1 4f1 8g1 4f1 4e1 4d1 4c1 2d1 8d1 8c1 2d1 8d1 8e1 4f1 8g1 4f1 4e1 4c1 4e1 2d1
Kristers Nummerguide Krister (Tempo=180)
1e1 4f1 1g1 4f1 1e1 4- 4- 1f1 4g1 1a1 4g1 1f1 4- 4- 1g1 4a1 1b1 4a1 1g1 4- 1b1 2c2
 

L

La Cucaracha (Tempo=225)
4c1 4c1 4c1 8f1 8a1 4- 4c1 4c1 4c1 8f1 8a1 4- 4f1 4f1 4e1 4e1 4d1 4d1 8c1 4- 4- 4c1 4c1 4c1 8e1 8g1 4- 4c1 4c1 4c1 8e1 8g1 4- 4c2 4d2 4c2 4#a1 4a1 4g1 8f1
Larry (Tempo=71)
8f1 16f1 8#f1 16#f1 8g1 16g1 8#g1 16#a1 8f1 8#g1 8#a1 16f1 8#g1 16#a1 8#g1 4#c2 16a1 8#a1 16#c2 8a1 8#a1 8#c2 16a1 8#a1 16#c2 8#d2 8e2 32#d2 32d2 8#c2 8f2 8f2 8f2 8f2 8f2 16e2 8#d2 4d2 8#a1 8e2 16f2 8e2 16f2 8#c2 8#d2 16#c2

Las Ketchup: The Ketchup Song (Tempo=180)
8#a1, 8#a1, 8#g1, 2#f1, 4.#f1, 8#g1, 4.#f1, 8#f1, 8#f1, 8#g1, 8#a1, 8#g1, 8#f1, 8#f1, 8#f1, 4#f1, 4#f1, 4#f1, 4#f1, 8#f1, 8#g1, 8#a1, 8#g1, 8#f1, 8#f1, 8#f1, 8#f1, 8#f1, 8#f1, 8#g1, 8#f1, 2.f1, 8#g1, 8#g1, 8#f1, 2f1
Lazy (Tempo=160)
8d1 8f1 16d1 8g1 16f1 8d1 8f1 16d1 8g1 16f1 8d1 4-
Led Zeppelin: Stairway to Heaven (Tempo=63)
8a2 8c2 8e2 8a2 8b2 8e2 8c2 8b2 8c3 8e2 8c2 8c3 8#f2 8d2 8a2 8#f2 8e2 8c2 8a2 4c2 8e2 8c2 8a1 8g1 8g1 8a1 4a1
Let's Twist Again (Tempo=225)
4b1 4- 4b1 4b1 4- 8b1 4- 4- 4b1 4a1 4b1 4a1 4g1 4e1 4- 4- 8b1 4- 4g1 4a1 4g1 4a1 4- 4b1 4- 4b1 4b1 4- 8g1
Linkin Park: Somewhere I Belong (Tempo=100)
16c3, 16c3, 16#a2, 4c3, 16-, 16c3, 16c3, 16#a2, 4c3, 8-, 16c3, 16#a2, 8c3, 16#a2, 8c3, 8#c3, 4c3, 8-, 16c3, 16c3, 16#a2, 8c3, 16c3, 8#a.2, 16#g2, 8#a2, 8#g2, 8#a2, 8c3, 8c3
Liquido: Doubledecker (Tempo=160)
4b1, 4g1, 8b1, 8b1, 8b1, 8b1, 8a1, 8a1, 8a1, 4a1, 8g1, 8g1, 8g1, 4b1, 8b1, 8b1, 8a1, 4a1, 4g1, 8-, 4e2, 4c2, 8e2, 8e2, 8c2, 8d2, 8d2, 8e2, 4d2, 8c2, 8c2, 8c2, 4e2, 4c2, 8e2, 8e2, 8c2, 8c2, 8d2, 8d2, 8d2, 4d2, 4c2
Looney Tunes (Tempo=160)
16f3 16f3 8e3 8d3 8c3 4a2 8- 8c3 16f3 16f3 8e3 8d3 8#d3 4e3 8- 8e3 8e3 8c3 8d3 8c3 16e3 16e3 8c3 8d3 8a2 8c3 8g2 8#a2 8a2 8f2
Loosing (Tempo=63)
2- 8b2 8#c3 8b2 8#f2 4a2 8a2 8a2 4a2 4a2 4a2 8b2 8#c3 8b2 8#f2 4a2 8a2 8a2 4a2 4a2 8b2 8#c3 8b2 8#f2 4a2 8a2 8a2 4a2 4a2 8b2 8#c3 8b2 8#f2 4a2 4a2 8a2 4a2 8#g2 2#g2
Lou Bega: Mambo Nr5 (Tempo=140)
16#a1 8#a1 16#a1 8#a1 16#a1 8c2 16c2 8#a1 16- 8#a1 4c2 8#a1 8- 16#a1 8#a1 16#a1 8#a1 16#a1 8c2 16c2 8#a1 16- 8#a1 4c2 8#a1 8- 16#a1 8#d2 16#d2 8d2 16d2 4c2 16#a1 16- 8#a1 4c2 8#a1 8- 16#a1 8#d2 16#d2 8d2 16d2 4c2 16#a1 16- 8#a1 4c2 8#a1
Lucie: Šrouby do hlavy (Tempo=100)
16g2 16e2 16p 8a2 16b2 16a2 16p 16g2 4p 16e2 16p 16e2 16p 8f#2 16g2 16e2 4p 16f#2 16d2 16f#2 16p 8g2 16a2 16g2 16p 16f#2 4p 16d2 16p 16d2 16p 8e2 16f#2 16d2

Lucie: Medvídek (Tempo=???)

32- 2.a1 16- 2.a1 16- 2.a1 16- 4a1 4g1 4#f1 2.a1 16- 2.a1 16- 2.a1 16- 4a1 4g1 4#f1 8.a1 16- 1a1 8- 2.a1 32- 4d2 8.- 1.a1 2-

Lunetic: Máma (Tempo=125)

4d2 4e2 4#f2 2g2 4e2 8- 8e2 8g2 2a2 4#f2 8- 8e2 4d2 8d2 8d2 8d2 8a2 8#f2 4g2 8- 8b2 8c3 8b2 8a2 8g2 4g2 4e2 8- 8e2 8g2 16- 4a2 4#f2 8d2 8#f2 1e2
 

M

Macarena (Tempo=180)
4f2 8f2 8f2 4f2 8f2 8f2 8f2 8f2 8f2 8f2 8f2 8a2 8c2 8c2 4f2 8f2 8f2 4f2 8f2 8f2 8f2 8f2 8f2 8f2 8d2 8c2 4- 4f2 8f2 8f2 4f2 8f2 8f2 8f2 8f2 8f2 8f2 8f2 8a2 4- 2.c3 4a2 8c3 8a2 8f2 4- 2-
Madonna: Don't Cry For Me Argentina (Tempo=100)
4d2 4d2 8d2 4d2 4#d2 8f2 4g2 1f2 8f2 4g2 4g2 8f2 4#a2 4f2 4#d2 2d2 8d2 8#d2 8f2 4c2 2c2 8c2 8d2 8#d2 4#a1 2#a1 8#a1 8c2 8#a1 4d2 2f2 8f1 8f1 8f1 4g1 1#a1 32#c2 4d2 4d2 8d2 2d2 8d2 8d2 4d2 8d2 4d2 4c2 8#a1 4c2 1f1
Magnum (Tempo=225)
8e1 8f1 4g1 4- 8g1 2- 4- 4g1 4e1 4a1 8g1 8c1 2- 4- 4e1 4e1 8d1 4c1 8d1 8e1 2- 4- 4c1 4e1 4g1 4a1 4g1 8c1 2- 4e1 4e1 8d1 4c1 8d1 8c1 8c1
Marlboro Country (Tempo=225)
8e1 8g1 4- 8a1 8g1 8f1 8c2 2- 8e1 8g1 4- 8a1 8g1 8f1 8d1 2- 8c1 8d1 8e1 8g1 4- 8a1 8g1 8e1 8c1 8c2 2- 8c2 8c2 8a1 8g1 8a1 8c1 8d1 8c1
Married with Children (Tempo=225)
8d1 8a1 8#a1 8b1 8#c1 8a1 8#a1 8b1 2- 4d1 4#c1 4d1 4e1 4#f1 4a1 8g1 8d2 8#d2 8e2
MASH (Tempo=80)
8c2 8f2 8#g2 2g2 8f2 8c2 8f2 8#g2 4g2 4#d2 4#c2 8c2 4#c2 4c2 4#c2 4c2 2#a1 4c2 8#a1 4c2 4#a1 4c2 4#a1 2#g1 8c2 4#a1 8#g1 4#a1 4#g1 4#a1 4#g1 2g1 4#g1 2#g1 2#g1 2#a1 8#a1 8#d1 8g1 8#a1 8#d1 8g1 8#a1 8#d1 4a1 4a1 2a1 4f2 8#d2 4f2
Metallica: Enter Sandman v1.0 (Tempo=112)
4e1 8e1 8e2 8g2 8#a1 4a1 8e2 4e1 8e1 8e2 8g2 8#a1 4a1 8e2 4e1
Metallica: Enter Sandman v2.0 (Tempo=225)
8d1 4d2 4f2 4#g1 8g1 4d2 8d1 4d2 4f2 4#g1 8g1 4d2 8d1 4d2 4f2 4#g1 8g1 4d1 8f1 4d1 4e1 4d1 4e1 4f1 4e1 8d1
Metallica: Harvester of Sorrow (Tempo=150)
16g1 16#f1 16e1 16b1 16#a1 16#g1 16g1 16f1 4e1 4- 8e1 8b1 8f2 8e2 16e1 16b1 8g2 8f2 8e2 8e1 8b1 8f2 8d2 16g1 16a1 8d2 8f1 8d2
Michael Jackson: Beat it (Tempo=225)
8e1 4g1 4b1 4g2 4e2 4- 4e2 8#f2 4e2 4d2 4- 8d2 4- 8e1 4g1 4b1 4g2 4e2 4- 4e2 8#f2 4e2 4d2
Minuet (Tempo=125)
4d2 8g1 8a1 8b1 8c2 4d2 4g1 4g1 4e2 8c2 8d2 8e2 8f2 4g2 4g1 4g1 4c2 8d2 8c2 8b1 8a1 4b1 8c2 8b1 8a1 8g1 4#f1 8g1 8a1 8b1 8g1 4b1 4a1
Mission Impossible v1.0 (Tempo=100)
16g2 8- 16g2 8- 16f2 16- 16#f2 16- 16g2 8- 16g2 8- 16#a2 16- 16c3 16- 16g2 8- 16g2 8- 16f2 16- 16#f2 16- 16g2 8- 16g2 8- 16#a2 16- 16c3 16- 16#a2 16g2 2d2 32- 16#a2 16g2 2#c2 32- 16#a2 16g2 2c2 16- 16#a1 16c2
Mission Impossible v2.0 (Tempo=120)
8#a1 8#a1 8#a1 8#c2 8#d2 8#a1 8#a1 8#a1 8#g1 8a1 8#a1 8#a1 8#a1 8#c2 8#d2 8#a1 8#a1 8#a1 8#g1 16a1 16#c2 16#a2 2f2 16#c2 16#a2 2e2 16#c2 16#a2 2#d2 16#c2 2#d2 16#c2 16#a2 2#a2 16#c2 16#a2 2a2 16#c2 16#a2 2#g2 16g2 2#f2 16#c2 16#a2 2f2 16#c2 16#a2 2e2 16#c2 16#a2
Moby: Of Stars (Tempo=200)
4-, 4a1, 8a1, 4a1, 4a1, 8a1, 4b1, 2a1, 4-, 4g1, 4f1, 4g1, 2.a1, 2-, 4g1, 8g1, 4g1, 4.g1, 8a1, 4.g1, 2-, 2b1, 1d1, 2-, 4a1, 4a1, 4a1, 2a1, 4b1, 2a1, 4g1, 4#f1, 4g1, 2.a1, 2-, 4#f1, 4g1, 4g1, 4g1, 4.g1, 8a1, 2g1, 2b1, 2d1, 4-, 4-

Monty Python v1.0 (Tempo=225)
4c2 4a1 4- 4a1 4a1 4#g1 4a1 4f2 4- 4c2 4c2 4- 4a1 4#a1 4- 4#a1 4#a1 4- 4c2 4d2
Monty Python v2.0 (Tempo=125)
4f3 8e3 4d3 8#c3 4c3 8b2 4#a2 8a2 8g2 8a2 8#a2 4a2 8g2 2c3 8-
Monty Python v3.0 (Tempo=125)
8- 8c3 8a2 8- 8a2 8a2 8#g2 8a2 8f3 8- 8c3 8c3 8- 8a2 8#a2 8- 8#a2 8#a2 8- 8c3 2d3 8- 8#a2 8g2 8- 8g2 8g2 8#f2 8g2 8e3 8- 8d3 8d3 8- 8#a2 8a2 8- 8a2 8a2 8- 8#a2 2c3
Mousse T Horny 99 (Tempo=62)
16c2 16#d2 16f2 16#f2 16f2 16#d2 16f2 16#f2 16f2 16#d2 16c2 16#d2 16#d2 16#d2 4c2 8c2 16f2 4#d2 16f2 16#f2 16f2 16#f2 16#d2 2c2 8c2 16f2 8#d2 16#d2 16f2 16#f2 16f2 16#f2 16#d2 2c2 8c2 16f2 4#d2 16f2 16#f2 16f2 16#f2 16#d2 2c2 8c2 16f2 8#d2 16#d2 16f2 16#f2 16f2

Mrazík: Ach ty Váňo (Tempo=125)
8-, 8d2, 8d1, 8#c1, 8b1, 8#c2, 8#c1, 8b1, 8a1, 8b1, 8b1, 8#c2, 8b1, 8b1, 8a1, 4a1, 8a1, 8#f1, 8#f1, 8#f1, 8a1, 8a1, 4a1, 8b1, 8b1, 8#c2, 8b1, 8b1, 8a1, 4a1, 8-, 4-
Mozart (Tempo=63)
16#f1 16e1 16#d1 16e1 4g1 16a1 16g1 16#f1 16g1 4b1 16c2 16b1 16#a1 16b1 16#f2 16e2 16#d2 16e2 16#f2 16e2 16#d2 16e2 4g2 8e2 8g2 32d2 32e2 16#f2 8e2 8d2 8e2 32d2 32e2 16#f2 8e2 8d2 8e2 32d2 32e2 16#f2 8e2 8d2 8#c2 4b1
Mr.President: Coco Jamboo (Tempo=225)
8g1 8c2 8g2 4g1 8c2 8g2 4#d2 8d2 8c2 8#g1 8c2 8#d2 4#g1 8#a1 8f2 4#d2 8d2 8c2 8g1 8c2 8g2 4g1 8c2 8g2 4#d2 8d2 8c2 8c2 8d2 8#d2 4c2 8f2
Munsters (Tempo=160)
4d2 8f2 8d2 8#g2 8a2 4d3 8#a2 8a2 2g2 8f2 8g2 4a2 8a1 8#d1 8a1 8b1 4#c2 8d2 4- 4c2 4c3 4c3 2c3 8#a2 8a2 8#a2 8g2 8a2 4f2 4- 4g2 4g2 2g2 8f2 8e2 8f2 8d2 8e2 2#c2 4-
Muppet Show (Tempo=225)
4c3 4c3 4a2 4b2 8a2 4b2 4g2 4- 4c3 4c3 4a2 8b2 8a2 8- 4g2 4- 4e2 4e2 4g2 4f2 8e2 4f2 8c3 8c2 8d2 4e2 8e2 8e2 8- 8e2 4g2
 

N

Nacht (Tempo=125)
2#g1 8#d1 2#g1 8#d1 8#g1 8#d1 8#g1 8c2 2#d2 2#c2 8#a1 2#c2 8#a1 8#c2 8#a1 8g1 8#a1 2#d1 4#g1 2#g1 8c2 8#a1 8#g1 32#a1 32#g1 32#a1 32#g1 8g1 2g1 8#a1 8#c2 8g1 8#a1 8#g1 2#g1 8c2 8#a1 8#g1 32#a1 32#g1 32#a1 32#g1 8g1 2g1 8#a1 8#c2 8g1 8#g1 8#g1 16#g1
NBA (Tempo=225)
4f1 4- 4c1 4- 4d1 4- 4e1 4- 4f1 4- 4c1 4- 4d1 4- 4e1 4- 4f1 4- 4c1 4- 4d1 4- 4e1 4- 8#f1 4- 4- 4g1 4c2 4e2 4g2 4e2 8g2 4- 4#g1 4#c2 4f2 4#g2 4f2 8#g2

Nelly feat Kely Rowland: Dilemma (Tempo=80)
8a1, 16f1, 16d1, 16-, 16a1, 16-, 4.g1, 16-, 16e1, 16f1, 8g1, 16e1, 16c1, 16-, 8.g1, 16f1, 4-, 16f1, 16g1, 8a1, 16f1, 16d1, 16-, 8a1, 4g1, 16e1, 16f1, 16e1, 16f1, 8g1, 16e1, 8c1, 8.g1, 8f1, 4-, 8f1, 8a1, 16f1, 8d1, 8a1, 16a1, 16#+a1, 8.g1, 8-, 16e1, 16f1, 8g1, 16e1, 16c1, 16-

Nena: 99 Luftballons ( Tempo= 125)
4c3, 8e3, 4c3, 8-, 4e3, 4d3, 8c3, 8a2, 8-, 8a2, 8-, 8a2, 8f3, 8f3, 8-, 8f3, 8-, 8-, 8f3, 8-, 4f3, 8e3, 4d3, 8-, 4c3, 4d3, 8e3, 4c3, 4e3, 4d3, 8c3, 8a2, 8-, 8a2, 8-, 8a2, 4c3, 8a2, 4c3, 4a2, 4c3, 8a2, 4c3, 8d3
Nesem Vám noviny (Tempo=63)
8c6 16c6 16a5 16d6 16a#5 8c6 16c6 16a5 16d6 16a#6 8c6 16a5 16c6 16g5 16a5 8f5 8- 8f5 16a5 16f5 16a5 16c6 8f5 16a5 16f5 16f5 16g5 16c5 8c6 16a6 16c6 16g5 16a5 8f5
Nirvana: Come as You Are (Tempo=225)
8c1 8c1 8#c1 8d1 4- 4- 8f1 8d1 8f1 8d1 8d1 8#c1 8c1 8g1 8c1 8c1 4- 4- 8g1 8c1 8#c1 8d1 4- 4- 8f1 8d1 8f1 8d1 8d1 8#c1 8c1 8g1 8c1 8c1 4- 4- 8g1
N Sync: I Drive Myself Crazy (Tempo=90)
8c2 8d2 8f1 8g1 2g1 8f1 4c2 16#a1 8c2 2d2 8c2 8d2 4f1 16#a1 4#a1 8g1 2f1 8c2 8d2 8g1 8#a1 2#a1 8f1 4c2 16#a1 16c2 16d2 2d2 8c2 8d2 8g1 8#a1 4#a1 8g1 2f1 8f1 4#d1 8#a1 2#a1 8#d1 4f1 8c2 2d2 4#a1 8a1 2#a1 8#a1 8a1 8a1 8#a1
 

O

Oasis Go Let It Out (Tempo=100)
8f#1,8a1,8f#1,4b1,8a1,8p,16b1,16a1,8b1,16c2,8b1, 16a1,8a1,2p,8f#1, 8a1,8a1,4b1, 8a1,8p,16b1, 16a1,8b1,16c2,8b1, 16a1,8a1,8p,8c2,16b1,16a1, 2a1,4p,8c2, 16b1,16a1,2a1,4p, 8c2,16b1,16a1,2a1
Only You (Tempo=62)
4a1 4#a1 2g2 4#a1 2#d2 8g2 2f2 16d2 2b1 8f2 4g2 8f2 16g2 8f2 2#d2 4g1 2c2 16#d2 2#c2 8#a1 2g1 4#g1 4#a1 2c2 8#g1 4c2 4#d2 2d2 4g2 4#a2 4g2 8g2 2f2 8g2 2#d2 8#d2 2f2 8#d2 2#d2 2c2 8b1 4c2 8g2 8f2 8g2 2f2 8g2 4#a2 16g2 8f2
Open Up (Tempo=80)
16e1 8g1 8a1 8b1 4b1 16b1 16b1 8b1 8a1 8g1 4e1 16e1 8g1 8e1 8b1 8a1 4a1 16a1 16a1 8a1 8g1 8a1 4b1 16e2 16e2 8e2 8e2 8d2 4e2 16e2 16d2 8e2 8d2 8a1 4b1 16b1 16b1 8b1 8c2 8b1 4b1 8b1 8#d2 8e2 2#f2 4g2 16e2 8e2 2g2 4e2
Oxygene (Tempo=100)
8#g1 4b1 4e2 4#c2 8b1 4#c2 1#g2 4#g2 8e2 4#d2 1b2 8a2 4#g2 1e2 8#g1 4b1 4e2 4#c2 8b1 4#c2 1#g2 4#g2 8e2 4#d2 1b2 8a2 4#g2 1e2 8b2 4#c2 2e2 8#g2 4a2 2#c2 8#f2 4#c2 1#g2 8b2 4#c2 2e2 8#g2 4a2 2#c2 8#f2 4#c2 1#g2 8#g1 4b1 4e2 4#c2
 

P

Panathinakos Anthem (Tempo=150)
8a2 8c3 8a2 4a2 8- 8a2 8c3 16- 16e3 8d3 8c3 4a2 8- 8c3 8d3 16- 16g2 8#f2 8g2 8d3 8- 8d3 8- 8d3 8- 4#c3 8e3 8- 4d3 8-
Pásli ovce Valši (Tempo=63)
16f6 16c6 16c6 16a# 16c6 16- 16f6 16c6 16c6 16a# 16a 16g 16f 16- 16f 16a 16a 16a# 16a 16g 16a 16- 16f 16a 16a 16a# 16a 16g 16f
Panjabi MC: Mundian To Bach Ke (Tempo=160)
8c2, 16d2, 8d2, 16d2, 8d2, 16d2, 8d2, 16d2, 8c2, 16d2, 8d2, 16d2, 8d2, 16d2, 8d2, 16d2, 8c2, 16d2, 8d2, 16#d2, 8-, 8#d2, 16-, 16d2, 8c2, 16d2, 8d2, 16d2, 8-, 16f2, 8-, 16d2, 8c2, 16d2, 8d2, 16d2, 8d2, 16d2, 8d2, 16d2, 8c2, 16d2, 8d2, 16d2, 8d2, 16d2, 8d2, 16d2, 8c2, 16d2, 8d2, 16#d2, 8-, 8#d2, 16-, 16d2, 8c2, 16d2, 8d2, 16d2
Paul Johnson: Get Get Down (Tempo=125)
4f1 8c2 8c2 16c2 8.f1 8c2 8c2 4f1 8c2 8c2 16c2 8.f1 8c2 8c2 4f1 8c2 8c2 16c2 8.f1 8c2 8c2 4c2 4#a1 4#g1 4g1 4c2 4#a1 4#g1 4g1 4c2 4#a1 4#g1 4g1 4c2 4#a1 4#g1 4g1 4c2 4#a1 4#g1 4g1 4g1 8- 8#a1 8- 8#g1 8- 8g1 4f1
Paul McCartney: Live And Let Die (Tempo=225)
4a1 4b1 8c2 2- 4e1 4#f1 8g1 2- 4d2 4c2 8a1 4a1 4b1 8c2 2- 4e1 4#f1 8g1 2- 4d2 4- 8c2
Peanuts (Tempo=160)
4f2 8g2 4a2 8a2 8g2 4f2 2g2 4f2 4- 4f2 8g2 4a2 1a2 2g2 4f2 8g2 4a2 8a2 8g2 4f2 2g2 2f2 2f2 8g2 1g2
Phantom Of The Opera (Tempo=100)
4e1 4a1 4e1 4g1 8f1 2f1 4d1 4g1 8d1 1e1 4e1 4a1 4e1 4g1 8f1 2f1 4d1 4g1 8d1 1e1 4e1 4a1 4c2 4e2 8d2 2d2 4d2 4g2 8d2 1e2 4e2 1a2 8g2 8f2 8e2 8d2 8c2 8b1 8a1 1#g1 4f1 4f1 8e1 1e1
Piccolo (Tempo=225)
4d3 4g3 4g2 4g3 8d3 8e3 8d3 8b2 4g2 4d2 8g2 8a2 8b2 8c3 4d3 4g3 1d3 4d3 4g3 4g2 4g3 8d3 8e3 8b2 4g2 4d2 8f2 8g2 8a2 8b2 4c3 4f3 1c3
Pilipom (Tempo=160)
16e2 16- 16e2 16- 16g2 16- 16g2 16- 16b1 16#c2 16d2 16- 16g2 16- 16g2 16- 16e2 16- 16e2 16- 16g2 16- 16g2 16- 16b2 16g2 16b2 16e3 8#d3 8-
Pink: Just Like A Pill (Tempo: 100)
 8e1, 8#+f1, 8a1, 4a1, 8-, 16a1, 16a1, 8#+g1, 8a1, 8b1, 4a1, 4-, 16a1, 16a1, 8#+g1, 8a1, 8b1, 4a1, 4-, 16a1, 16a1, 8#+g1, 8a1, 8b1, 8#+c2, 8-, 8a1, 8-, 4e1, 8e1, 4b1, 4a1, 8-, 8a1, 8#+g1, 8a1, 8b1, 4a1, 4-, 16a1, 16a1, 8#+g1, 8a1, 8b1, 4.#+c2, 8-, 8a1, 8#+g1, 8a1, 8b1

Pink Panter (Tempo=100)
8#g1 2a1 8b1 2c2 8#g1 8a1 8b1 8c2 8f2 8e2 8a1 8c2 8e2 2#d2 16d2 16c2 16a1 8g1 1a1 8#g1 2a1 8b1 2c2 8#g1 8a1 8b1 8c2 8f2 8e2 8c2 8e2 8a2 1#g2 8#g1 2a1 8b1 2c2 16#g1 8a1 8b1 8c2 8f2 8e2 8a1 8c2 8e2 2#d2 8d2 16c2 16a1
Popcorn (Tempo=70)
16g2 16f2 16g2 16d2 16#a1 16d2 8g1 16g2 16f2 16g2 16d2 16#a1 16d2 8g1 16g2 16a2 16#a2 32g2 16#a2 32g2 16#a2 16a2 32f2 16a2 32f2 16a2 16g2 16f2 16d2 16f2 8g2

Princezna ze mlejna (Tempo=112)

4a2 8a2 8b2 4a2 8f#2 8e2 4f#2 4d2 4e2 4b1 2d2 4- 8f#2 8g2 4a2 8a2 8b2 4a2 4d2 2g2 4- 8g2 8a2 4b2 8b2 8a2 4b2 8b2 8d3 8a2 8g2 8f#2 8g2 4a2 8f#2 8g2 4a2 8a2 8f#2 8e2 8d2 8e2 8f#2 2d2
Proasteia Stereo Nova (Tempo=112)
8a2 8e3 16a2 8e3 16a2 8e3 16a2 8e3 16a2 8e3 8f2 8c3 16f2 8c3 16f2 8d3 16g2 8d3 16g2 8d3 2-

Premiér: Hrobař (Tempo=180)

4g2 4g2 4g2 4g2 8g2 4a2 4b2 8a2 4g2 4e2 4e2 4e2 4e2 8e2 4f#2 4g2 8f#2 4e2 4c2 4c2 4c2 4c2 8c2 2c2 8d2 8e2 2d2
Pretty Woman: Oh Pretty Woman (Tempo=125)
8c1,8c1,8e1,8g1, 8a#1,8d2,8c2,8a#1 ,8c1,8c1, 8e1,8g1,16a#1, 8p,16p, 8a1,8a1, 8g1,4f1,4p,8a1,16p, 32p,8g1,8f1, 16p,32p,4a1,8p, 8g1,8a1, 8g1,8f1, 2p,8a1,16p, 32p,8g1,8f1,8p,4a1
Pulp Fiction (Tempo=113)
16f1 16f1 16f1 16f1 16f1 16f1 16f1 16f1 16a1 16a1 16a1 16a1 16#a1 16#a1 16#a1 16#a1 16c2 16c2 16c2 16c2 16c2 16c2 16c2 16f1 16e2 16e2 16e2 16e2 16#c2 16#c2 16#c2 16#c2 16c2 16c2 16c2 16c2 16c2 16c2 16c2 16c2 16c2 16c2 16c2 16c2 16c2 16c2 16c2 16c2 16c2 16c2
 

Q

Queen: We Are The Champions (Tempo=63)
2d2 8#c2 8d2 4#c2 4a1 8#f1 4b1 2#f1 8a1 2d2 8e2 8#f2 4a2 4#f2 16b1 2b1 4b1 4a1 8b1 4a1 4g1 4g2 4#f2 8g2 4#f2 4e2 4#f2 4d2 8g2 4#f2 4d2 8g2 4f2 4d2 8g2 4f2 2d2 8c2 8a1
 

R

Radio Activity (Tempo=200)
4e1 4a1 4- 4a1 4e1 4a1 4e1 4- 4e1 4c2 4- 4b1 4a1 2- 4c1 4f1 4- 4f1 4c1 4f1 4c1 4- 4c1 4a1 4- 4g1 4f1
Reality (Tempo=80)
2#f2 8a1 8g2 4#f2 16e2 16d2 2#f2 8a1 8g2 4#f2 16e2 16d2 2#f2 2#c2 16b2 2#f2 8b1 8#c2 8d2 8#f2 8e2 16e2 8#d2 2e2 8e2 8b2 8a2 16a2 16#g2 2a2 8d2 8a2 8g2 16g2 16#f2 2g2 16#f2 2e2 2#f2 8a1 8g2 4#f2 16e2 16d2 2#f2 8a1 8g2 4#f2 16e2 16d2
Reedpipe (Tempo=70)
16#g1 16g1 16#g1 16g1 8#g1 8g1 8#a1 32#g1 32c2 32#d2 32#g2 4c2 16#c2 16c2 16#c2 16c2 16#a2 16#g2 16#d2 16c2 8#g1 32#g2 2g2 16f2 16f1 16f1 32f1 32g1 8f1 8#d1 16f2 16f1 16f1 32f1 32g1 8f1 8#d1 16#g2 16#g1 16#g1 16#g1 32#g1 16g1 16#a1 16#g1 32#g1 16g1 16f1 16#d1 8#c2
Rikasmiesjos (Tempo=160)
8g1 8f1 8g1 8f1 4e1 4c1 4- 8e1 8f1 8g1 8f1 8g1 8f1 8e1 8f1 8g1 8a1 8#a1 8a1 8#a1 8a1 4g1 4- 4#g1 4g1 4#f1 4f1 8#d1 8d1 8c1 8d1 4#d1 4- 8#d1 8d1 8c1 8d1 4#d1 4c1 4g1 4-
Robert Miles: Children (Tempo=112)
8- 4f3 1- 4#g3 8g3 4#d3 1- 4#g3 8g3 4c3 1- 4#g3 8g3 4#g2 1- 16f2 16g2 16#g2 16c3 4f3 1- 4#g3 8g3 4#d3 1- 16#c3 16c3 4#c3 8c3 4#g2 2- 4g2 4#g2 8c3 4f2
Rule B. (Tempo=100)
4e2 8e2 8f2 4f2 8e2 8f2 16e2 8d2 16c2 2b1 4g2 4f2 16e2 16c2 16f2 16d2 8g2 8f2 4e2 8d2 16c2 4c2
 

S

Safri Duo: Played a Live (Tempo=225)
8a2, 2-, 8-, 8a1, 8-, 8a1, 2-, 8-, 8a1, 8-, 8a1, 2-, 8-, 8a1, 8-, 8a1, 8-, 8#f1, 8-, 16#f1, 16-, 8#f1, 8-, 8#f1, 8a2, 32a1, 16.-, 4a1, 32a1, 16-, 32a1, 16-, 16a2, 8.a1, 8a2, 32a1, 16.-, 4a1, 32a1, 16.-, 32a1, 16.-, 16a2, 8.a1, 8a2, 32a1, 16.-, 4a1, 32a1, 16-

Saints (Tempo=125)
8c1 8e1 8f1 2g1 8c1 8e1 8f1 2g1 8c1 8e1 8f1 4g1 4e1 4c1 4e1 2d1 8- 8e1 8d1 4c1 8c1 4e1 4g1 8g1 2f1 8a1 8a1 4g1 4e1 4c1 4d1 2c1
Sash: Equador (Tempo=140)
8g2 8d2 8#a2 8a2 8c3 8a2 8f2 8g2 8d2 8#a2 8a2 8c3 8a2 8f2 8#a2 8f2 8d3 8c3 8d3 8c3 8a2 8#a2 8g2 8#a2 8a2 8#a2 8a2 8f2
Scatman John: Scatman
4d3 16p 16c#3 16p 16d3 16p 16c#3 16b2 16p 16f#2 2p 16c#3 16p 16d3 16p 16c#3 16b2 16p 16f#2 16p 16f#2 16f#2 16f#2 4d3 16p 16c#3 16p 16d3 16p 16c#3 16a2 16p 16e2 2p 16c#3 16p 16d3 16p 16c#3 16a2 16p 16e2
Scooby Doo (Tempo=160)
8e2 8e2 8d2 8d2 2c2 8d2 4e2 2a1 8a1 4b1 4g1 4e2 8d2 4c2 8d2 2e2 4- 8e2 8e2 8d2 8d2 2c2 8d2 4f2 2a1 8a1 4b1 4g1 4e2 8d2 2c2
Shoop Song (Tempo=125)
4g1 4g1 4g1 4g1 4f1 8f1 8#d1 8f1 8#d1 4c1 4g1 8g1 8g1 4g1 8g1 8g1 4b1 8g1 4g1 8e1 8d1 8f1 4e1 4d1
Simpsons v1.0 (Tempo=160)
4c2 4e2 4#f2 8a2 4.g2 4e2 4c2 8a1 8#f1 8#f1 8#f1 2g1 4- 8#f1 8#f1 8#f1 8g1 4#a1 8c2 8c2 8c2 4c2
Simpsons v2.0 (Tempo=160)
8c2 8a1 4- 8c2 8a2 4- 8c2 8a1 8c2 8a1 8c2 8a2 4- 8- 8c2 8d2 8e2 8- 8e2 8f2 8g2 4- 8d2 8c2 4d2 8f2 4#a2 4a2 2c3 Smetana: Vltava
16g1 16a1 16a#1 16c2 16d2 4- 16g1 16a1 16#a1 16a1 16#a1 16c2 16d2 4- 16g1 16a1 16#a1 16a1 16#a1 16c2 16#a1 16c2 16d2 16c2 16d2 16#d2 16d2 16c2 16#a2 16c2 16#a1 16a1 16#a1 16g1 16a1 16g1 16#f1 16g1

Slunce, Seno,... (Jahody, A pár facek, Erotika) (Tempo=100)
16a2, 16#g2, 4a2, 8e2, 8a2, 8e2, 16g2, 16f2, 16e2, 16g2, 2f2, 8e2, 8e2, 8e2, 8#g2, 8b2, 8#g2, 8.b2,
16a2, 8a2, 8b2, 8c3, 8e2, 16a2, 16#g2, 4a2, 8e2, 8a2, 8e2, 16g2, 2f2, 8.e2, 16e2, 8e2, 8#g2, 8b2,
8#g2, 4.a2

S tebou mě baví svět: Sladké mámení (Tempo=160)

4b1 4d2 2e2 8d2 2d2 4- 4b1 4d2 2e2 8d2 2d2 4- 4d2 4f#2 2a2 8g#2 2a2 4- 8a2 2b2 4a2 32- 8g2 8g2 4e2 2d2 16- 4b1 4d2 2e2 8d2 2d2 4- 4b1 4d2 2e2 8f#2 2d2 4- 4d2 4f#2 2a2 8a2 8g2 4f#2 2e2 2f#2 8g2 2g2

Soap (Tempo=125)
4g1 8a1 8c2 8- 8a1 4c2 4- 8a1 8g1 8e1 8c1 4- 4g1 8a1 8c2 4- 4b1 4- 8a1 8g1 8e1 8#c1 2- 4- 8a1 8c2 2- 4- 8a1 8g1 2- 8a1 8g1 8e1 4c1
Spice Girls: Viva Forever (Tempo=80)
8b1 8b1 8b1 16b1 4a1 2b1 8b1 8b1 8d2 16d2 2b1 16d2 16d2 16d2 8c2 8c2 16c2 16b1 16b1 16b1 8a1 8a1 16g1 8b1 8b1 8b1 16c2 2b1 2e2 2#f2 4g2 2b2 2#f2 2g2 2a2 4b2 2b2 4a2 2g2 2e2 8#f2 16g2 4#f2 2d2 8e2 16#f2 4e2 2c2 8d2 16c2
Spice Girls: Wanna Be (Tempo=125)
16g1 16g1 16g1 16g1 8g1 8a1 8g1 8e1 8- 16c1 16d1 16c1 8d1 8d1 8c1 4e1 4- 8g1 8g1 8g1 8a1 8g1 8e1 8- 4c2 8c2 8b1 8g1 8a1 16b1 16a1 4g1
Stars On Studio54 (Tempo=125)
4f2 4e2 4f2 4g2 4f2 4c2 2f2 8#d2 8#d2 4#d2 4d2 4d2 8c2 1c2 4f2 4e2 4f2 4g2 4f2 4c2 2f2 8#d2 8#d2 4#d2 8d2 8d2 8d2 4c2 1c2 8c2 8c2 4c2 4d2 1#d2 8d2 8#d2 8g2 4f2 2f2 4g2 4a2 4g2 4f2 4g2 2f2 2d1 4f2 8e2 2d2 4d2
StarTrek (Tempo=63)
8f1 16#a1 4#d2 8d2 16#a1 16g1 16c2 2f2
Starwars (Tempo=100)
8#c1 8#c1 16#c1 2#f1 2#c2 8b1 16#a1 8#g1 2#f2 4#c2 8b1 16#a1 8#g1 2#f2 4#c2 8b1 16#a1 8b1 2#g1 8#c1 8#c1 16#c1 2#f1 2#c2 8b1 16#a1 8#g1 2#f2 4#c2 8b1 16#a1 8#g1 2#f2 4#c2 8b1 16#a1 8b1 2#g1 4#c1 16#c1 2#d1 8#c2 8b1 8#a1 8#g1 8#f1 16#f1 8#g1 16#a1 4#g1

Stín katedrál (Tempo=125)

2a2 8d3 8c#3 2a2 2a2 8b2 8c#3 4d3 4c#3 2b2 4a2 4g#2 2a2 8d3 8c#3 2a2 2a2 8b2 8c#3 4b2 4b2 1e2
Superman (Tempo=180)
8g1 8g1 8g1 4c2 8c2 2g2 8- 8g2 8.a2 16g2 8f2 1g2 8- 8g1 8g1 8g1 4c2 8c2 2g2 8- 8g2 8.a2 16g2 8f2 8a2 2.g2 4- 8c2 8c2 8c2 2.b2 4.g2 8c2 8c2 8c2 2.b2 4.g2 8c2 8c2 8c2 8b2 8a2 8b2 2c3 8c2 8c2 8c2 8c2 8c2 2c2
Susanna (Tempo=100)
16f2 16g2 8a2 8c3 8c3 16d3 8c3 8a2 8f2 16g2 8a2 8a2 8g2 8f2 4g2 8- 16f2 16g2 8a2 8c3 8c3 16d3 8c3 8a2 8f2 16g2 8a2 8a2 8g2 8g2 4f2
Štěstí, zdraví (Tempo=63)
16g6 16g6 16g6 16a6 16f6 16f6 16f6 16g6 16e6 16d6 16d6 8c6 8- 16g6 16g6 16g6 16a6 16f6 16a6 16f6 16f6 16f6 16g6 16e6 16d6 16d6 8c6
 

Š

Štědrej večer nastal (Tempo=50)
8f5 8a5 16a#5 16a5 8g5 8f5 8- 8a5 8c6 16c6 16a#5 16a#5 16d6 8g5 8a#5 16a#5 16a5 16a5 16c6 8f5 8a5 16a#5 8g5 8f5
 

T

Tatu: Prostyje Dizevna (Tempo=140)
16.#a1, 32-, 16#a1, 16-, 16.#a1, 32-, 16.#g1, 32-, 4#a1, 4#d2, 8-, 16#d2, 16-, 16#d2, 16-, 16.#d2, 32-, 4#f2, 8.#d1, 16-, 16.#a1, 32-, 16#a1, 16-, 16.#a1, 32-, 16.#g1, 32-, 8.#a1, 16-, 4#a1, 8-, 16#d2, 16-, 16#d2, 16-, 16.#d2, 32-, 4#f2, 8.#d1, 16-, 16.#a1, 32-, 16#a1, 16-, 16.#a1, 32-, 16.#g1, 32-, 4#a1

Tears In Heaven (Tempo=100)
4- 8b1 8g1 4d2 8d2 8b1 16a1 4g1 2- 4- 8c2 8c2 8b1 8a1 8g1 4b1 2a1
The Color Of The Night (Tempo=80)
2#g2 8c2 2#c2 4g2 8#g2 4#a2 8c2 8#a1 2#g1 2f2 8#g1 2g1 8f2 16e2 8f2 2g2 2#g2 8c2 2#c2 4g2 8#g2 4#a2 8c2 8#a1 2#g1 2f2 8#g1 2g1 8f2 8e2 8f2 2g2 8#a1 8c2 8c2 4c2 4#c2 2#a2 8#a1 8#a2 8#a2 4#a2 4c2 4#a2 8#g2 4g2 2#g2 8c2 8c2 4c2
The Sweeny (Tempo=125)
16a1 8c2 4a1 4- 16a1 8e2 2d2 4- 8- 4c2 8c2 16a1 8c2 4e2 8d2 16a1 4c2 8d2 16a1 8c2 4a1 4- 16a1 8e2 2d2 4- 8- 4e2 8e2 16#d2 8e2 4f2 4c2 4b2 4a2 2f2 4c2 8g2 1f2
Thunderbirds (Tempo=125)
8#g1 16f1 16#g1 4#a1 8- 16#d1 16f1 8#g1 8#a1 8#d2 16f2 16c2 8#d2 8f2 2#a1 8#g1 16f1 16#g1 4#a1 8- 16#d1 16f1 8#g1 8#a1 8#d2 16f2 16c2 8#d2 8f2 2g2 8g2 16a2 16e2 4g2 8- 16e2 16d2 8c2 8b1 8a1 16b1 8c2 8e2 2d2
Time to Say Goodbye (Tempo=80)
8c1 16d1 16e1 16d1 16e1 16#f1 16g1 16#f1 16g1 16a1 16g1 16e1 16a1 16b1 16c2 4b1
TLC: No Scrubs (Tempo=180)
8#g1 8#a1 8b1 2e2 16- 8#g1 8#g1 8b1 2#d2 16- 8#d1 8g1 8#a1 2#c2 16- 8#g1 8#a1 8b1 2#d2 16- 8#g1 8#a1 8b1 2e2 16- 8#g1 8#g1 8b1 2#d2 16- 8#d1 8g1 8#a1 4.#c2 16- 8#f2 8e2 8#d2 8#c2 2#d2
Top Of The World (Tempo=125)
4#d1 8c2 4#a1 4#g1 4g1 16#g1 4f1 4g1 1#d1 4c2 8#c2 4#d2 16#d2 4#d2 4c2 4#a1 4c2 8#c2 4#a1 1c2 4#c2 4#d2 4f2 4f2 4#c2 2#a1 4#a1 4f2 2#d2 8#c2 4#d2 2c2 8#a1 2c2 4#c2 4#c2 8c2 4#c2 4c2 4#a1 8#g1 1#d1 4#d1 4c2 4#a1 4#g1 4g1 4#g1 4f1 8g1
Toybox: Tarzan And Jane (Tempo=70)
16#d1 8#c2 8#c2 16c2 16c2 8#d2 8#d2 16c2 2#a1 8#c2 8#c2 16c2 16c2 8#d2 8#d2 16c2 2#a1 8c2 16c2 16#g1 8#c2 8#c2 8#d2 16#d2 16#a1 4c2 8#g1 8#g1 8#c2 16#c2 16c2 8#a1 16c2 2#a1 8c2 16c2 16#g1 8#c2 8#c2 8#d2 16#d2 16#a1 4c2 16f1 16#g1 16#g1 16#g1 16f1 8#c2 8c2

TRPASLÍČÍ SVATBA: Z filmu Ať žijí duchové (Tempo=140)

8b1 8d2 16- 8d2 8e2 8d2 8- 8e2 8g2 8e2 4d2 8- 8b1 8d2 16- 8d2 8e2 8d2 8- 8a2 8a2 8b2 4a2 8- 8b1 8d2 8- 8e2 4d2 16- 8e2 8g2 8a2 4b2 16- 8e2 8g2 8a2 8g2 8b2 8a2 8g2 8d2 8e2 8g2 8a2 4g2
 

U

U2: Without You (Tempo=80)
8b1 4d2 4e2 8e2 4e2 8d2 4d2 4b1 4b1 4d2 4e2 4e2 4e2 8d2 4d2 2b1 8b1 8d2 4d2 4c2 4c2 4b1 4b1 4a1 4a1 4g1 2b1 4b1 4b1 4a1 4g1 8b1 4b1 4e2 4e2 4g2 4g2 4e2 2e2 8e2 4g2 8d2 8e2 2b1 8d2 8b1 8a1 8g1 8a1 8b1
 

V

Václav Neckář: Tu kytáru jsem koupil tobě (Tempo=140)
4-, 4a2, 8b2, 4b2, 4.b2, 8a2, 4b2, 4a2, 4.b2, 4a2, 8#f2, 4d2, 1-, 4a2, 4b2, 4b2, 8b2, 4.a2, 8b2, 4a2, 4b2, 4.a2, 8a2, 2e2, 1-, 4e2, 4d2, 4d2, 4d2, 4e2, 4#f2, 4#f2, 8a2, 4.#f2, 8a2, 4g2, 1-, 8e2, 4d2, 4e2, 8#f2, 2d2, 2-, 4#c2, 4a1, 4#c2, 4e2, 16#f2, 16-, 16e2

Venga Boys: Boom Boom Boom (Tempo=70)
8#a1 16g1 16f1 8#a1 16g1 16f1 16d2 16#d2 16d2 16#d2 16f2 16d2 8#a1 8#a1 16g1 16f1 8#a1 16g1 4f1 8d2 8d2 8c2 4#a1 16f1 16f1 16f1 16c2 16c2 4#a1 16g1 16g1 16g1 16#a1 16c2 8d2 8#a1 16#d1 16#d1 16#d1 16#d1 16#d1 8d1 32#a1 8d2 8d2 8c2 4#a1 16f1 16f1 16f1
Vengaboys: I Only Kiss When The Sun Don't Shine (Tempo=140)
8f1,8e1,8f1,4g1,4g1,4g1,8e1, 8f1,8g1,8a1,16p,32p,4c1, 8c1,8a1, 8g1,2p,8c1,8a1,16g1, 2p,4p,8f1,8e1,8f1,4g1,4g1, 4g1,8e1,8f1,8g1, 4a1,8c1,16p,32p,8c1, 8a1,16g1,2p,4p,8c1,8a1,8g1
Vengaboys: Up And Down (Tempo=140)
16e2,16e2,8e2,8e2,8d2,8d2,8a1,16p,16a1,8p,8e2,8e2,8e2,8d2,8d2, 8a1,8a1,8a1,16e2,16e2,8e2,8e2,8d2,8d2,8a1,16p,16a1,8p,8e2,16e2,16e2, 8e2,8d2,8d2,8a1,4p,16e2,16e2,8e2,8e2,8d2,8d2,8a1,16p,16a1
Verve: Bittersweet Symphony v1.0 (Tempo=180)
4- 4e1 4g1 4e1 4f1 4d1 2f1 4#a1 4f1 2#a1 4a1 4f1 2a1 4- 4e1 4g1 4e1 4f1 4d1 2f1 4#a1 4f1 2#a1 4a1 4f1 2a1
Verve: Bittersweet Symphony v2.0 (Tempo=225)
8#g1 8b1 8#g1 4a1 4- 4#f1 4- 8a1 2- 4d2 4- 4a1 4- 8d2 2- 4#c2 4- 4a1 4- 8#c2
Village People: Y.M.C.A. v1.0 (Tempo=80)
16#f2 2#d2 16#d2 16#c2 16b1 16#c2 16#d2 8#f2 16#d2 8#f2 16#g2 2#d2 16#d2 16#c2 16b1 16#c2 16#d2 8#f2 16#d2 8#f2 16#g2 2e2 16e2 16#d2 16#c2 16#d2 16e2 8#g2 16b2 8#g2 4#a2 4#g2 4#f2 4e2 8#d2 8#c2
Village People: Y.M.C.A. v2.0 (Tempo=160)
8#c2 8#a1 2- 8#a1 8#g1 8#f1 8#g1 8#a1 4#c2 8#a1 4#c2 8#d2 8#a1 2- 8#a1 8#g1 8#f1 8#g1 8#a1 4#c2 8#a1 4#c2 8#d2 8b1 2- 8b1 8#a1 8#g1 8#a1 8b1 4#d2 8#f2 4#d2 4.f2 4.#d2 4.#c2 4.b1 4#a1 4#g1
 

W

Wales National Anthem (Tempo=63)
8c2 8e2 8d2 8c2 8g2 8f2 8e2 8c3 8c3 16a3 16b2 4c2 8a2 8g2 8e2 8c2 8c2 8b1 8c2 8e2 8d2 8d2 4d2 16e2 16f2 8g2 8g2 16e2 16f2 8g2 8g2 16a2 16b2 8c3 8c3 16a2 16b2 4c3 8a2 8g2 8e2 8c2 16d2 4e2 4d2 2c2
Wedding March (Tempo=225)
8g2 4- 8#f2 4- 4b1 8e2 8d2 8c2 8a1 8g1 4#f1 4g1 8a1 8d1 8b1 4g1 4b1 4d2 4g1 4b1 4d2 8g2 4- 8#f2 4- 4b1 8e2 8d2 8c2 8a1 8g1 4#f1 4g1 8b1 4a1 4b1 8a1 4- 4g1 8g1
Without You (Tempo=80)
8b1 4d2 4e2 8e2 4e2 8d2 4d2 4b1 4b1 4d2 4e2 4e2 4e2 8d2 4d2 2b1 8b1 8d2 4d2 4c2 4c2 4b1 4b1 4a1 4a1 4g1 2b1 4b1 4b1 4a1 4g1 8b1 4b1 4e2 4e2 4g2 4g2 4e2 2e2 8e2 4g2 8d2 8e2 2b1 8d2 8b1 8a1 8g1 8a1 8b1
Wo Bi Shui Toe Ching Chu (Tempo=144)
4d1 4d2 4b1 4a1 4g1 2b1 4b1 4d2 4e2 4d2 4e2 2b1 4b1 4d2 2g2 4e2 4d2 4e2 4d2 4g1 4d2 4b1
Woody Woodpecker (Tempo=80)
16#c1 16#f1 16#a1 16#c2 4#a1 8#c2 16#a1 8b1 16#c2 8b1 8#a1 8#g1 2#c2 8d2 8#d2 16d2 8#d2 8b1 8b1 16b1 8d2 8d2 8b1 8#a1 16b1 8#c2 8#c2 16b1 4#c2 2#a1 8#f1 16#g1 8#a1 16a1 8#a1 4#f1 8#f1 16#g1 8#a1 16a1 8#a1 4#f1 16#f1 8#g1 8#a1 8b1 8#c2 8b1 8#a1 2#g1
Wrestling The Rock (Tempo=80)
4.f1 16g1 8g1 4#g1 8- 4.#d1 16#d1 8#a1 4#a1 8- 4.f1 16g1 8g1 4#g1 8- 4.#d1 16#d1 8#a1 8#a1 16#a1 8#g1 32- 4.f1 16g1 8g1 4#g1 8- 4.#d1 16#d1 8#a1 4#a1 8- 4.f1 16g1 8g1 4#g1 8- 2#d1
 

X

X-Files (Tempo=125)
4e1 4b1 4a1 4b1 4d2 2b1 1- 4e1 4b1 4a1 4b1 4e2 2b1 1- 4g2 4#f2 4e2 4d2 4e2 2b1 1- 4g2 4#f2 4e2 4d2 4#f2 2b1 1- 4e1 4b1 4a1 4b1 4d2 2b1 1- 4e1 4b1 4a1 4b1 4e2 2b1 1- 4e2 2b1
 

Y

Yesterday Once More (Tempo=80)
8b1 8b1 8#c2 4#d2 4#f2 8#f2 8#d2 8#f2 8#d2 8#g2 4#f2 2#d2 8#d2 8#f2 4#g2 4#a2 8#d2 4#f2 2#g2 4#a2 4#c2 8b2 4#a2 4#g2 8#a2 8b2 8#a2 8b2 4#a2 2#g2 8#g2 8#a2 4b2 4b2 8#g2 4b2 2#c2 4b2 4#c2 8#d2 8#d2 8#d2 2#d2 8#c2 8b2 8#a2 8b2 8#a2 2#g2 8#d2
You Are My Everything (Tempo=100)
8#d2 8f2 4#g2 32#f2 32f2 2#d2 4#a1 32c2 4#c2 32#d2 32#c2 2c2 4#a1 4c2 2#c2 8f1 4f1 8f2 8f2 8#d2 16#d2 8#c2 8#c2 8c2 16c2 8#a1 2c2 8f1 2f1 8#d2 8#d2 16#c2 8#c2 8c2 8c2 4#a1 16#a1 8#g1 32#g1 2#a1 16#a1 16c2 8#c2 2#a1 2#g1 16#g1 8#d1 32#d1 2f1
Yaketysax (Tempo=125)
8d2 16e2 8g2 8g2 16e2 16d2 16a1 16b1 16d2 16b1 8e2 16d2 16b1 16a1 16b1 8a1 16a1 16#a1 16b1 16d2 16e2 16d2 4g2 4- 16d2 16e2 16d2 8g2 8g2 16e2 16d2 16a1 16b1 16d2 16b1 8e2 16d2 16b1 16a1 16b1 8d2 16d2 16d2 16#f2 16a2 8f2 4d2 4-
 

Z

Zelda: Original Theme (Tempo=200)
2#a1 2f1 4- 8#a1 8c2 8d2 8#d2 2f2 2- 4f2 4f2 8#f2 8#g2 2#a2 2- 4#a2 8#a2 8- 8#g2 8#f2 4#g2 8#f2 2f2 2- 2f2 4#d2 8#d2 8f2 2#f2 2- 4f2 4#d2 4#c2 8#c2 8#d2 2f2 2- 4#d2 4#c2 4c2 8c2 8d2 2e2 2- 2g2 1f2
Zmýlená neplatí (Tempo=63)
8c2 16c2 8c2 16p 8b1 16c2 8b1 8p 16p 8c2 16c2 16p 16c2 16p 8b1 16c2 16p 16d2 16p 16b1 8c2
Zorba (Tempo=125)
16#c2 2d2 2- 16#c2 2d2 2- 32e2 32d2 32#c2 2d2 2- 16#c2 2d2 2- 16b1 2c2 2- 32d2 32c2 32b1 2c2 2- 16#a1 2b1 4- 8- 32c2 32b1 32a1 32g1 32b1 2a1 2- 32a1 32g1 32#f1 32a1 1g1 1-